Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Μαθηματικά Προσανατολισμού:                     ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ    

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Μαθηματικά Προσανατολισμού:                     ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Αρχαία Ελληνικά:                                            ΗΘΙΚΑ (Ενότητες 5 - 10) και ΠΟΛΙΤΙΚΑ         

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική Γενικής Παιδείας                                ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2      

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

Άλγεβρα:                                                        ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ          

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά:                                                  ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά:                                                  ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελ/κή Γλώσσα:                                        ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ   

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Φυσική Προσανατολισμού :                   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:                                          ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  (Μία άσκηση)         

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21 -43

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού:                     ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ                         

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Αρχαία γνωστό:                                      ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ : ΚΕΦΑΛΑΙΑ 18 - 19 (Ερμηνευτικά, ετυμολογικά σχόλια, μετάφραση).

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:        

Αρχαία:                                                   ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76 - 81 (Ερμηνευτικά, ετυμολογικά σχόλια, μετάφραση, γραμματική, συντακτικό).

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Χημεία:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:                                                    ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ - Α, Β΄, Γ΄ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Βιολογία Προσανατολισμού :                    ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας:                 ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ.

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

Χημεία:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ :        

Φυσική:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Φυσική:                                                   ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά:                                            ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών