Λύκειο


   Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν για την τελευταία θέση ενός τμήματος, τη θέση παίρνει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο ανήκει το τμήμα.
  

  1. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μέσο Όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.
  2. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα  (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μέσο Όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Αν κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και, αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

                                                 

Για την εισαγωγή στις Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι επιλέγουν 3 από τα 4 ακόλουθα αγωνίσματα:

  • 400μ. (αγόρια) / 200μ. (κορίτσια),
  • μήκος,
  • σφαίρα 6κ (αγόρια)./4κ.(κορίτσια)
  • κολύμβηση 50μ. ελεύθερο

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών