Λύκειο

-Όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές ανεξάρτητα αν δίνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις έχοντας διαπιστωμένη δυσλεξία ή κάποια άλλη μαθησιακή δυσκολία.

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων  στα οποία ο μαθητής εξετάστηκε πανελλαδικά.

  • Οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα και όχι μόνο σε εκείνα στα οποία θα απουσιάσουν δικαιολογημένα, όπως έως πέρυσι. Αρα, όσοι δεν συμβεί να απουσιάσουν στο πρώτο εξεταζόμενο μάθημα (Έκθεση), θα αναγκαστούν να εξετασθούν δύο φορές σε τουλάχιστον ένα μάθημα.

Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) δίδεται σε φωτοαντίγραφο:

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών