Λύκειο

ΠΟΤΕ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται   ΒΙΒΛΙΑ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό ή ταινία, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή ΘΟΡΥΒΕΙ και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

                        ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Στο Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 ορίζονται για τον αριθμό των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών στο Λύκειο τα ακόλουθα:

∆εν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι

περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

   Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον προβλεπόμενο γενικό μέσο όρο 9,5 , παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων μόνο  στα μαθήματα, στα οποία ο βαβαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5  και αν, ύστερα από την εξεταστιική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών