Λύκειο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/

για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ                   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ                     ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                           ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                        
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                         ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                         ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ             ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ          
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ           ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)       ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ            
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ             ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ       ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ   ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ              
  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ        
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)      
  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)      
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                    
  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                            
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ              
  ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ    
  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ    

Αρχαία Ελληνικά

Δίνεται στους υποψηφίους απόσπασμα διδαγμένου κειμένου 12-20 στίχων και τους ζητείται να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές. Επίσης να απαντήσουν σε μια ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήματα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα. Ακόμα δίνεται μία ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή στο έργο του και μια ερώτηση λεξιλογική – σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα). Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και να απαντήσουν σε μια ερώτηση γραμματικής και μια συντακτικού. Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

ΠΟΤΕ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αν ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΦΕΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται   ΒΙΒΛΙΑ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ υγρό ή ταινία, ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή ΘΟΡΥΒΕΙ και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Η Λυκειακή επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.

Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.

                        ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

Στο Προεδρικό Διάταγμα 60/2006 και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 ορίζονται για τον αριθμό των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών στο Λύκειο τα ακόλουθα:

∆εν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι

περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών