Λύκειο

   Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον προβλεπόμενο γενικό μέσο όρο 9,5 , παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων μόνο  στα μαθήματα, στα οποία ο βαβαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του 9,5  και αν, ύστερα από την εξεταστιική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών