ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ;;;

Το σχέδιο της νέας υπουργικής απόφασης ενώ χαρακτηρίζει αργία την  Κυριακή   για τα Σάββατα δεν γίνεται καμία αναφορά, με αποτελέσματα να θεωρούνται ως εργάσιμες ημέρες  στα Γυμνάσια και Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά.

Στο σχέδιο υπουργικής απόφασης αναφέρεται ότι για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Α 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αλλά στη συνέχεια δεν εντάσσεται στις αργίες.

Αντίθετα το  νέο Προεδρικό Διάταγμα για το Δημοτικά Σχολεία  στις αργίες κάνει ειδική αναφορά ότι στις αργίες εντάσσονται  “τα Σάββατα και οι  Κυριακές”.

Την κίνηση αυτή του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου να θεωρούνται τα Σάββατα ως εργάσιμες ημέρες, εκπαιδευτικοί παράγοντες την ερμήνευσαν ότι  έχει σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις,  προκειμένου αυτές να γίνονται και τα Σάββατα, χωρίς τις “έξτρα” αμοιβές για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Επίσης  διευκολύνονται και τα Ιδιωτικά Σχολεία  στην απασχόληση των εκπαιδευτικών τους τα Σάββατα, προκειμένου να απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετων αμοιβών.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών