ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ 2019

Νέα Τμήματα που θα λειτουργήσουν το 2019
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Χαλκίδα)
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Χαλκίδα)
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Χαλκίδα)
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Χαλκίδα)
 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιβάλλοντος (Λάρισα)
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)
Μαθηματικών (Λαμία)
Φυσικής (Λαμία)
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών