ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019: ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΑ» Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

Β1α.       nomina

               caedium

               vela

               fores

               puellis

               sedum

               hae

               re

               quiddam

               nostra

 

Β1β.       propius

               longiore

               libentissime

               plus – plurimum

 

 

Β2α.       recessu

               prorepunt

               animadvertens

               roget

               dic

               gerenda sunt

               sunto

               persuaserunt / -ere

               defer – deferendo

 

 

Β2β.       moriatur

               moreretur

               moritura sit

               mortua sit

               mortua esset

 

 

Γ1α.       -    ab  insidiatoribus: εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο exclusus

-         cui: δοτική προσωπική κτητική στο est

-         standi: γενική του γερουνδίου ως συμπλήρωμα /γενική αντικειμενική στο mora.

 

 

Γ1β.        -       ut  a Gallo  ad Ciceronem  epistula   deferatur    (μον. 1 * 3)

-         ne   nostra   consilia   hostes   cognoscant   (μον. 1*4)

 

 

Γ1γ.       ex  ή ab ή de solario

 

 

Γ2α.         - ut  sibi  paulisper  loco  cederet   (μον. 1) / δευτερεύουσα (ουσιαστική) βουλητική πρόταση    (μον. 1)

-         quam  Metellus  multum  amavit  (μον. 1) / δευτερεύουσα αναφορική (προσδιοριστική) πρόταση (μον.1)

-         dum  vixit  (μον. 1) / δευτερεύουσα (επιρρηματική) χρονική πρόταση (μον. 1)

 

 

Γ2β.  Δευτερεύουσα ουσιαστική πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας (μον. 1). Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενο της πρότασης (μον. 1)/Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (gerantur), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (cognoscit) και δηλώνεται το σύγχρονο στο παρόν (μον. 1)

 

 

Γ2γ. Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti (μον. 2)

 

 

Γ2δ.        –  quod (quia, quoniam, quando) exterritus est/ exterritus erat (μον. 2)

-         cum exterritus esset (μον. 2)

 

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών