ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και  υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ:

 

Α1.    α) Πεδινοί: «Οι Πεδινοί είχαν … μικροκαλλιεργητές» (σελ. 77)

«Υποχρεωτική η αναφορά στην Εθνοσυνέλευση 1862 - 1864∙ αφαίρεση μίας (1) μονάδας στη μη αναφορά

β) Ομάδα Ιαπώνων: «Το μοναδικό νέο … το 1908» (σελ.86)

γ) Λαϊκό κόμμα: «Στα μέσα του 1910 … Φιλελευθέρους» (σελ. 93)

 Α2.      α: Σ (σελ. 54)

    β:  Λ (σελ. 65)

γ: Λ (σελ. 108)

δ: Σ (σελ. 133)

ε: Λ (σελ. 136)

Β1. Σελ. 26 – 27: « Το πιστωτικό σύστημα της χώρας … ειδικών κοινωνικών ομάδων»

Β2. Σελ. 104 – 105: «Στην πολιτική πρακτική … από την αντίπαλη παράταξη».

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ1. α. Σελ. 53: «Το Μάιο του 1927 … του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928 – 1932)» : (Η αναφορά του αποσπάσματος «Το 1927 … ξένων συμβούλων» δεν έχει βαθμολογική επίπτωση).

Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 7 μονάδες.

Κείμενο Α: Εφαρμογή του κανόνα του χρυσού και σύνδεση με την αγγλική λίρα (2 μονάδες)/ Μετατρεψιμότητα (1 μονάδα) /Εξάρτηση της νομισματικής κυκλοφορίας από τις διακυμάνσεις των εξωτερικών συναλλαγών (1 μονάδα).

           ΣΥΝΟΛΟ πληροφοριών παραθέματος 4 μον. + Σύνθεση 1 μον. = 5 μονάδες

β. Σελ. 53: «Η περίοδος αυτή … το 1929» (μονάδα 1)

   Σελ. 54: «Οι προσπάθειες … θετικά στοιχεία» (μονάδες 6)

(Η αναφορά του αποσπάσματος «Η παγκόσμια οικονομική κρίση … αισιοδοξία» δεν έχει βαθμολογική επίπτωση ).

Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 7 μονάδες.

   Κείμενο Β: Συνεργασία κυβέρνησης με την Τράπεζα της Ελλάδος/ Η υποτίμηση της δραχμής / Απομάκρυνση από τη μετατρεψιμότητα … διαδοχικούς περιορισμούς/ Απομάκρυνση του διοικητή/ Δισταγμός της κυβέρνησης (5 μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ πληροφοριών παραθέματος 5 μον. + Σύνθεση 1 μον. = 6

μονάδες

Δ1 α. Σελ. 66, 67 , 68: « Σε αντίθεση … συναίσθημα των Ελλήνων» και « Όλοι αυτοί … έντονη αντιπολίτευση»

Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 9 μονάδες.

Κείμενο Α: Συμφιλίωση με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης / Μεγαλύτερες εξουσίες για την Εκκλησία/ Ορθόδοξη μοναρχία/ «όλο το φάσμα… συνταγματισμού» (4 μονάδες)

Κείμενο Β: Προστασία ορθοδόξων από τη Ρωσία/ Το μέγα «εθνικό κόμμα» / συντηρητικές αρχές, άποψη Κολοκοτρώνη (3 μονάδες)

Κείμενο Γ: Ζωντανή ελπίδα για απελευθέρωση – Ορλόφ / οφέλη από την ειρήνη του Κιουτσούκ Καϊναρτζί ( 2 μονάδες)

ΣΥΝΟΛΟ πληροφοριών παραθεμάτων 9 μον. + Σύνθεση 1 μον. = 10 μονάδες

β. Σελ. 66: « Με το κόμμα αυτό … απολύθηκαν» (2 μονάδες) [ιστορική αφήγηση]

Κείμενο Δ: Θρησκευόμενοι / Κίνδυνοι για την Ορθοδοξία / Παρακίνηση από τον κατώτερο κλήρο / Λαϊκές τάξεις / Διεύρυνση της λαϊκής βάσης του κόμματος

ΣΥΝΟΛΟ πληροφοριών παραθέματος 3 μον. + Σύνθεση 1 μον. = 4

μονάδες

                   

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών