ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

Α1. Μετάφραση                                                                        Μονάδες 20

 

Β1.   1γ, 2α , 3δ,  4β,  5ε.                                                         Μονάδες  10 

 

 

Β2.     1στ,  2α,  3δ,  4γ,  5β.                                                    Μονάδες  10

 

Γ1           noster

               hostibus

               tergorum

               eques

               maiore

               caedi

               illud - illius

               id

               pondera

               vultus 

                re 

               celerius - celerrime 

               pericula                                                                         Μονάδες 15

                   

 


Γ2.          gesserint

               cernetur

               fite

               miraturos esse  -  miratos fore

               allatum

               utens - usurus - usus

               dic

               curabimus

               misit

               adeundo

               potuisset

               abice                                                                           Μονάδες 15

               

Δ1α.       -    eis (στο πρώτο απόσπασμα) : αντικείμενο στο occurrunt

       -         assidentem: κατηγορηματική μετοχή από το spectandum

        -         risu: αφαιρετική (οργανική) του τρόπου  στο solvit

               -         consilia: υποκείμενο  στο cognoscantur

              -         ob rem: εμπρόθετος του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου (της αιτίας)  στο mittit.        Μονάδες 10

 

Δ1β.        -     Δευτερεύουσα (ουσιαστική) βουλητική πρόταση    (μον. 1)

-        Εκφέρεται πάντοτε με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Πιο συγκεκριμένα:   με υποτακτική ενεστώτα (cognoscantur), καθώς εξαρτάται από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat και providet). Ισχύει η ιδιόμορφη ακολουθία των χρόνων (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση)  (μονάδες 3).

       Λειτουργεί ως αντικείμενο των ρημάτων curat και providet (μονάδα 1)

                                                                                                                                                                               (Μονάδες 5)                                                                                     

Δ2α. missum:  (pondus auri) quod  missum est (μον.1 +  2)

                     ή   quod  missum erat  (μον.1 +  2)

 

 

         veritus:  1. Quod ή quia ή  quoniam veritus est (μον. 1 + 2)

                    ή  quod ή quia ή  quoniam veritus erat (μον. 1 + 2)

 

                     2. Quod ή quia ή  quoniam veritus esset (μον. 1 + 2)

 

                     3. Cum veritus esset                              (μον. 1 + 2)                                           (Μονάδες 12)

 

Δ2β.      

-         (in  litteris scribit):  "ego   (μονάδα 1)  cum legionibus  celeriter adero" (μονάδες  2 για το ρήμα).               (Μονάδες 3)

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών