ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΛ 2024

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 


ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1.   α)   1. Λάθος    "ἵνα μή  κατά πόλεις ... διωρισμένοι δικαίοις"

                      2. Σωστό    "ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης"

                      3. Λάθος  "Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης ... ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν"

                      4. Σωστό  "οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος"

                      5. Λάθος  "προσέταξεν ...  τοὺς πονηρούς"

 

                                                                                                                                                    (μονάδες  5 Χ 2 = 10)

         

Β1.  -  (κοινός, θεόθεν ) ἁρμοστής  και διαλλακτής

        -Αναμένεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν τη δοθείσα περίοδο λόγου  και τα σχόλια του σχολικού βιβλίου  πατρίς και οἰκουμένη.   (μονάδες 10)

Β2. 

       

Πλούταρχος: Μάρκος Αυρήλιος:
 • "πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας"
 • "εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης συννόμου"
 • "νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης"
 • "Είμαι μέρος ενός συνόλου που υπακούει σε φυσικούς νόμους". και "με συνδέει μια συγγένεια με τα ομοειδή μέρη"
 • "ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου" και σχόλιο βιβλίου:εὐνομία και πολιτεία
 • "δεν θα πράξω τίποτε το ακοινώνητο κι ακόμη περισσότερο, θα κατευθύνω κάθε μου παρόρμηση προς το κοινωνικό συμφέρον"

                                                                                                                           (μονάδες 10)

   

Β3.   1.  ένταση , 2. προαιρετική ,   3. κράση ,  4. πληθυσμού  , 5. χρήσης.   (μονάδες  5Χ 2 = 10)

 

Β4.    1 γ , 2 α,   3 β , 4 α , 5 α      (μονάδες  5 Χ 2 = 10)

 

Γ1. Ενδεικτική μετάφραση

 Οι αρχηγοί  στη Σάμο και κυρίως ο Θρασύβουλος, ο οποίος είχε πάντοτε την ίδια άποψη, όταν άλλαξε την πολιτική κατάσταση, για να επαναφέρει τον Αλκιβιάδη, στο τέλος έπεισε το πλήθος των στρατιωτών μέσα από συνέλευση και, όταν αυτοί ψήφισαν για τον Αλκιβιάδη επιστροφή  από την εξορία και αμνηστία, πήγε με πλοίο στον Τισσαφέρνη και έφερε πίσω στη Σάμο τον Αλκιβιάδη, επειδή πίστευε ότι η μόνη οδός για τη σωτηρία τους  ήταν να τους αποσπάσει ο Αλκιβιάδης τον Τισσαφέρνη από τους Πελοποννησίους.  (μονάδες 20)

 

Γ2. Για την απάντηση να αξιοποιηθούν τα παρακάτω χωρία:

 •          ἵνα οἵ τε οἴκοι τὴν ὀλιγαρχίαν ἔχοντες φοβοῖντο αὐτὸν 
 • καὶ μᾶλλον αἱ ξυνωμοσίαι διαλυθεῖεν 
 • καὶ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τιμιώτερόν τε αὐτὸν ἄγοιεν 
 • καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πλέον θαρσοῖεν,
 • οἵ τε πολέμιοι τῷ Τισσαφέρνει ὡς μάλιστα διαβάλλοιντο καὶ [ἀπὸ] τῶν ὑπαρχουσῶν ἐλπίδων ἐκπίπτοιεν

        

                                                                                                                                                             (μονάδες   5 Χ  2  = 10 )  

 Γ3.α.     τοῖς πλήθεσι , ἰδιωτέραν/ἰδιαιτέραν , πλεῖστα, ὑμᾶς αὐτάς, τῶν ὑπαρχόντων, τῇ  ἐλπίδι           (μονάδες  6 Χ 1 = 6)

 Γ3. β. πέπεικε, ἐψηφισμένων, πεπλευκώς, καταγήοχε(ν)/κατῆχε(ν)  (μονάδες  4 Χ 1 = 4) 

          Στις παρατηρήσεις Γ3. α. και Γ3. β. στους διπλούς τύπους αρκεί ο ένας.

 

Γ4.α.

«τά πράγματα» →  αντικείμενο στο "μετέστησε" 

«ἄδειαν» →   αντικείμενο  στη μετοχή  "ψηφισαμένων"

«ὡς τόν  Τισσαφέρνην » → εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης σε πρόσωπο στο   "πλεύσας"

«ἐκκλησίας» → υποκείμενο στη μετοχή  "γενομένης"

«τῶν μελλόντων» → επιθετική μετοχή    ως γενική αντικειμενική στο "ἐλπίδας"

«οἴκοι» → επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης σε τόπο στη μετοχή  "ἔχοντες"

«τῷ Τισσαφέρνει » →  δοτική αντικειμενική στο  "πολέμιοι".                                                              (μονάδες  7 Χ 1  =7 )

 

Γ4. β.    " πλεύσας: επιρρηματική χρονική μετοχή,  συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος κατῆγεν Θρασύβουλος. "Ἐπεί /Ἐπειδή   Θρασύβουλος ἔπλευσε ὡς τόν Τισσαφέρνην" (μονάδες  3 Χ 1 =3 )

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών