ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2024

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται  οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και  υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1.    

α.  Μακεδονική Επιτροπή : "Τον  Ιανουάριο ... δύναμη"  (σελ. 134 - 135) 

                                                                                                                                                                                  (Μονάδες 5)

β. Συμφωνία  Μουρνιών Κυδωνίας: "Οι διαπραγματεύσεις ... Ελλάδα". (σελ. 215) (απαιτείται να διασαφηνιστεί ποιες πλευρές διαπραγματεύθηκαν. Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                             (Μονάδες 5)

γ.  "σκωρίες": "Το 1866 ... κατάλοιπα". (σελ. 26) (απαιτείται να διευκρινιστεί ο τόπος. Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                                  (Μονάδες 5)

 Α2.    α: Λ (σελ. 31)

         β: Λ (σελ. 78)

γ: Λ (σελ. 135)

δ: Σ (σελ. 245)

ε: Σ (σελ. 254)

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 2 Χ 5 = 10)

 

Β1. σελ. 52: ενότητα 6: Η ελληνική  οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 14)

 

Β2. σελ. 217 - 218: «Για την επίσημη έναρξη ... τον ιστό της». (απαιτείται χρονικός προσδιορισμός της "νέας περιόδου" . Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 11)

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ1. α. σελ. 161 : «Μετά την υπογραφή ... στάση των προσφύγων». Κείμενο Α

 

Ιστορική αφήγηση: 5 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 6 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 5 + 6 + 1 = 12 μονάδες

 

β. σελ. 161: «Στις 10 Ιουνίου 1930... άλλου κράτους». Κείμενο Β

 

Ιστορική αφήγηση: 7 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 5 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 7 + 5 + 1 = 13 μονάδες

                                                                                                                                                           (Μονάδες 12 + 13 = 25)

 

Δ1 α. σελ. 60 - 61:  Ο Δημήτριος Υψηλάντης έφτασε "στην επαναστατημένη Πελοπόννησο ... οι πρώτες παρατάξεις". Κείμενο Α  και Κείμενο Β.

 

Ιστορική αφήγηση: 6 μονάδες

Πληροφορίες παραθεμάτων: 7 μονάδες

Σύνθεση: 2 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ 6 + 7 + 2 = 15 μονάδες

 

β. σελ. 61: Το "Προσωρινόν Πολίτευμα" ...  στρατιωτικών και προκρίτων. Κείμενο  Γ

 

Ιστορική αφήγηση: 4 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 5 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 4 + 5 + 1 = 10 μονάδες

                                                                                                                                                             (Μονάδες 15 + 10 = 25)

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών