Λήγει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ για φοίτηση 6.200 μαθητών  και μαθητριών, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες  με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

  • ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α ́ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων  ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.
  • Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται   έως 31-8-2016 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.
  • Οι   Σχολές ανήκουν στη ∆ευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/06), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.
  • Μέρος της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (που αντιστοιχεί σε 11 € την ημέρα ανά ασκούμενο μαθητή) αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.oaed.gr

                                                                                               

Ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν οι φοιτητές

1. Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέξουν από το συνολικό κατάλογο προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ» ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. επιλέγουν μια (1) σειρά συγγραμμάτων για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών.

Ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016.

Άρθρο 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

Α.

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

Μετονομασία Τμήματος

1. Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

2. Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών έχει ως αποστολή μεταξύ άλλων:

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα δυο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου για τους υποψήφιους από την Ελλάδα, που κατέθεσαν την αίτησή τους για να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτά.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb, επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 από τις 9:00πμ, μέχρι και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016.  Την ίδια καταληκτική ημερομηνία έχει και η ανακοίνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Από  την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου καλούνται οι φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, ηλεκτρονικά την αίτησή τους για μετεγγραφή.

 

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα, μπορούν οι φοιτητές να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για κατ' εξαίρεση μετεγγραφή σε άλλο ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον αιτούντα για την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, προς την Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Στους αιτούντες μπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση μετεγγραφή σε Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος προέλευσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι ιδιαίτερα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την μετεγγραφή του αιτούντος. Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σημειώνεται ότι αίτηση για για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο αν ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ για τις ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2016 – 2017 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κίνητρα για να μειώσουν τις μετεγγραφές φοιτητών και την παραμονή τους στις πόλεις όπου εισήχθησαν σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο θα εφαρμοσθεί από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο αλλαγές στο νόμο περί μετεγγραφών.
Δηλαδή, όπως ισχύει, ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ των μετεγγραφών ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ξεπερνούν το 15% των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Ειδικότερα ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση των θέσεων των φοιτητικών εστιών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα έξοδα κατοικίας. Για το λόγο αυτό υπάρχει συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών