ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ(Νέο Σύστημα) - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016
 
ΜΑΘΗΜΑ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 11 0,82 75 5,61 219 16,37 530 39,61 437 32,66 66 4,93 86 6,43 1.252 93,57 1.338 90 6,73
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 38 3,36 91 8,05 88 7,79 265 23,45 470 41,59 178 15,75 129 11,42 1.001 88,58 1.130 91 8,05
ΑΓΓΛΙΚΑ 616 5,03 2.429 19,82 2.320 18,93 3.861 31,50 2.802 22,86 228 1,86 3.045 24,84 9.211 75,16 12.256 1.066 8,70
ΓΑΛΛΙΚΑ 18 2,65 76 11,19 86 12,67 210 30,93 235 34,61 54 7,95 94 13,84 585 86,16 679 44 6,48
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 49 6,28 138 17,69 71 9,10 171 21,92 225 28,85 126 16,15 187 23,97 593 76,03 780 114 14,62
ΙΤΑΛΙΚΑ 12 5,08 27 11,44 32 13,56 69 29,24 72 30,51 24 10,17 39 16,53 197 83,47 236 17 7,20
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 2 1,77 1 0,88 17 15,04 18 15,93 37 32,74 38 33,63 3 2,65 110 97,35 113 0 0,00
ΑΡΜΟΝΙΑ 75 11,43 163 24,85 120 18,29 157 23,93 120 18,29 21 3,20 238 36,28 418 63,72 656 73 11,13
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 10 1,53 94 14,40 67 10,26 159 24,35 205 31,39 118 18,07 104 15,93 549 84,07 653 0 0,00

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά Μαθήματα) καθώς και το σύνολο των μορίων ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Η έκδοσή της θα γίνει από τις 6-7-2016, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, που αναμένεται να ανακοινωθούν  στις 5-7-2016.

       Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων από απόσταση, χωρίς υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο Πρόγραμμα Σπουδών.

    Η φοίτηση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2016, διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής).

    

ΤΡΙΕΤΗΣ γίνεται η ΦΟΙΤΗΣΗ στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 όπως προβλέπει σχετική διάταξη στο νόμο 4396/2016 - και κατά συνέπεια, η σχετική τροπολογία αφορά και τους υφιστάμενους πρωτοετείς των συγκεκριμένων σχολών.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε ενενήντα τρεις (93).

  

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών