Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις και λύσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται για άλλη μια φορά ότι κάθε απάντηση ή λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

Β1α. insidiatore,  qua,  caedium,  mihi,  quoddam,  praecocia,  patrum,  haec,  tui,  nullius

Ερώτημα Α1α:  Είναι απαραίτητη η αναφορά στα δύο άλλα αντιβενιζελικά κόμματα για την πληρότητα της απάντησης. Η έλλειψη αυτής της αναφοράς αντιστοιχεί σε αφαίρεση μίας (1) μονάδας.

Α1.

΄    α. "Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ... Φιλελευθέρων" (1)

           "Συμφωνούσε ... μικροεισοδηματίες" (2)

            "Από το κίνημα ... Αντιβενιζελικών" (2)

      

      Για το Θέμα Δ:

  1. Η επαλήθευση των ερωτημάτων με την προφανή λύση  f(x) = δεν παίρνει καμία μονάδα.
  2. Η ιδιότητα:

«Αν  f,g συνεχείς στο [α,β] και f(x) ≥  g(x) ,

για κάθε xϵ [α,β], τότε  βαf(x)dx  ≥   βα g(x)dx»

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς απόδειξη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TABLET ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ Η/Υ)

     ΘΕΜΑ Α

1.  f γνησίως αύξουσα στο (α,x0] ,   f(x)  ≤   f ( x0 )                    (Μονάδες 3)

f γνησίως φθίνουσα στο [x0 , β) ,f(x) ≤   f ( x0 )                    (Μονάδες 3 )

συμπέρασμα                                                                         (Μονάδα   1)

      χωρίς την συνέχεια                                                                 - 1

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών