Για το Θέμα Δ:

  1. Η επαλήθευση των ερωτημάτων με την προφανή λύση  f(x) = δεν παίρνει καμία μονάδα.
  2. Η ιδιότητα:

«Αν  f,g συνεχείς στο [α,β] και f(x) ≥  g(x) ,

για κάθε xϵ [α,β], τότε  βαf(x)dx  ≥   βα g(x)dx»

μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς απόδειξη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

(ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΟΡΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TABLET ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ Η/Υ)

     ΘΕΜΑ Α

1.  f γνησίως αύξουσα στο (α,x0] ,   f(x)  ≤   f ( x0 )                    (Μονάδες 3)

f γνησίως φθίνουσα στο [x0 , β) ,f(x) ≤   f ( x0 )                    (Μονάδες 3 )

συμπέρασμα                                                                         (Μονάδα   1)

      χωρίς την συνέχεια                                                                 - 1

 

(Προσοχή: Αν το παρακάτω κείμενο δεν υποστηρίζεται πλήρως από το  κινητό σας  τηλέφωνο ή από το tablet, μπορείτε να το διαβάσετε από Η/Υ).

Για το ερώτημα Β1 :

Το περιεχόμενο των φράσεων "καί γίνεται καί φθείρεται" δεν μπορεί να προσδιοριστεί ανεξάρτητα.

(Προσοχή: Αν το παρακάτω κείμενο δεν υποστηρίζεται πλήρως από το  κινητό σας  τηλέφωνο ή από το tablet, μπορείτε να το διαβάσετε από Η/Υ).

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

   «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» - ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

         Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή:

                    Β1. α) Λ      β) Σ     γ) Σ      δ) Σ      ε) Λ

 

                  

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών