(Προσοχή: Αν το παρακάτω κείμενο δεν υποστηρίζεται πλήρως από το  κινητό σας  τηλέφωνο ή από το tablet, μπορείτε να το διαβάσετε από Η/Υ).

Για το ερώτημα Β1 :

Το περιεχόμενο των φράσεων "καί γίνεται καί φθείρεται" δεν μπορεί να προσδιοριστεί ανεξάρτητα.

(Προσοχή: Αν το παρακάτω κείμενο δεν υποστηρίζεται πλήρως από το  κινητό σας  τηλέφωνο ή από το tablet, μπορείτε να το διαβάσετε από Η/Υ).

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

   «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» - ΝΕΟ & ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

         Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή:

                    Β1. α) Λ      β) Σ     γ) Σ      δ) Σ      ε) Λ

 

                  

Μαθηματικά

Δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα.

Α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων κ.λπ.

Νεοελληνική Γλώσσα

Δίνεται σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κλπ) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Οι υποψήφιοι καλούνται:

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών