Μαθηματικά

Δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα.

Α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων κ.λπ.

Νεοελληνική Γλώσσα

Δίνεται σε φωτοαντίγραφο απόσπασμα κειμένου (δοκιμιακού, λογοτεχνικού, άρθρου κλπ) μιας έως δύο σελίδων από βιβλίο, εφημερίδα ή περιοδικό (ή κατασκευασμένο για το σκοπό της αξιολόγησης) που αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, επιστημονικά ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής και έχει νοηματική πληρότητα. Οι υποψήφιοι καλούνται:

Ο υπουργός Παιδείας με εγκύκλιο που υπογράφει ενημερώνει ότι για την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης των μαθητών/τριών, της συλλογικότητας και της αξίας της διανομής κοινών αγαθών σε επίπεδο σχολικής μονάδας οι Διευθυντές καλούνται:

Α) Να ενημερώσουν τους/τις μαθητές/τριες ότι τα βιβλία της ακόλουθης λίστας θα επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά και θα πρέπει πριν από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους να επιστραφούν στη σχολική μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, για να παραμείνουν στις βιβλιοθήκες του σχολείου και να χρησιμοποιηθούν όποτε το κρίνουν οι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων μαθημάτων.

                      ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06 2016 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση εισαγωγής ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Όσοι υποψήφιοι των πανελλαδικών ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.fireservice.gr/ .  Το   σχετικό προεδρικό διάταγμα έχει ως ακολούθως:

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών