ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΑ» Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

Β1α.       nomina

               caedium

               vela

               fores

               puellis

               sedum

               hae

               re

               quiddam

               nostra

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1 α. Φεντερασιόν: «Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων … στη χώρα» (σελ. 46)

       β. Ορεινοί: «Οι Ορεινοί … πλοιοκτητών» (σελ. 77)

         «Υποχρεωτική η αναφορά στην Εθνοσυνέλευση 1862 - 1864∙ αφαίρεση μίας μονάδας στη μη αναφορά.»

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Α1.    α) Λ, Σ, Σ, Λ, Σ.

         β) 1. ἔλαθεν αὑτὸν   καταναλώσας τὰς δυνάμεις

             2. ἔρχεται Προμηθεὺς ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν

             3. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷἀνθρώπῳ εὕροι

             4. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν … ἐνεχώρει εἰσελθεῖν

             5. ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ   βίου γίγνεται

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ" Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ( 7-6-2019)

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται

οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και

υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας

Κατ αρχήν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας

Κατ αρχήν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών