Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 11- 25

Κοινωνιολογία: Κεφάλαια 1 και 2.

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

              

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ξενοφώντος, βιβλίο Β΄ , κεφάλαιο 3, παράγραφοι 55-56 (Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, ετυμολογία, συντακτική αναγνώριση, α΄, β΄, γ΄ κλίση ουσιαστικών, αόριστος Β΄.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ταλαντώσεις, σελ. 89 -96

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Έργο και ενέργεια, σελίδες 88 – 99.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Ενότητες 1 - 5.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ 

Άλγεβρα:   Πολυώνυμα.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Πολυώνυμα.     

                   

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία:   Κεφάλαιο 3.5 Χημικές Αντιδράσεις.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Υδρογονάνθρακες σελ. 80 – 86.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Άτομα και μόρια , Η2Ο , Υποατομικά σωματίδια , Ιόντα, Χημικές αντιδράσεις, Σύμβολα χημικών στοιχείων , σελ. 48 – 69.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί, σελ. 115 – 128.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών