Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Ενότητες:  8 - 12 (Μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογικά), γραμματική: 1- 12, εισαγωγή.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη μέχρι και τη ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Κεφάλαιο 2 : διατήρηση  της ορμής  και το φαινόμενο της κρούσης.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 2 : Δυναμική σε μία διάσταση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, αναφορικές αντωνυμίες, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (χαρακτηρισμός  και συντακτικός ρόλος), συνώνυμα, αντώνυμα, έκθεση.

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, πλαγιότιτλοι, φωνές, συζυγίες, χρόνοι ρημάτων, το είδος του α΄ συνθετικού, έκθεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο ενότητας 6 (ερωτήσεις  κατανόησης) , ομόρριζα του "πίνω", παράγωγα (που δηλώνουν αποτέλεσμα ενέργειας, πρόσωπο που ενεργεί, ενέργεια), α΄και β΄κλίση ουσιαστικών, Ενεστώτας και Μέλλοντας βαρύτονων ρημάτων στην οριστική της ενεργητικής φωνής.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 216 - 220

Αρχαία: Διδακτικές ενότητες: 16,17,18,21  , εισαγωγή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού: Θεωρία στα τοπικά ακρότατα συνάρτησης  , σελ. 140 - 143.

 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 48 - 49.

Αρχαία: Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου": παράγραφοι 10 - 13 (μετάφραση , ερμηνευτικά σχόλια, ετυμολογικά στοιχεία), εισαγωγή.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού: Κύκλος.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Κεφάλαιο 4.3.  Μίτωση και μείωση.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Μία θεωρία και μία άσκηση στις παράλληλες ευθείες  σελ. 80 - 84.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Αόριστος  β΄ ενεργητικής και  μέσης φωνής.

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Υποτακτική Ενεστώτα, Αορίστου, Παρακειμένου  των βαρύτονων ρημάτων στην ενεργητική φωνή.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  Ενεστώτας, Παρατατικός, Μέλλοντας, Αόριστος της Οριστικής των βαρύτονων ρημάτων στην ενεργητική φωνή.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 213 - 216.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Θεωρία στις συνέπειες του θεωρήματος μέσης τιμής.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 46 - 47.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών