Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 93 - 97

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο 6

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Ρευστά σε κίνηση.

Χημεία: Χημική κινητική - Χημική ισορροπία.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 - Η ζήτηση των αγαθών.

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση: Κατανόηση  κειμένου, Δομή παραγράφου, Συνώνυμα, Δήλωση / Συνυποδήλωση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Νόμος του Coulomb.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κίνηση, Ταχύτητα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Β΄ Κλίση ουσιαστικών.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 59-93 + 97-98

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Χημική κινητική , Χημική ισορροπία, Θερμοχημεία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαια 1 και 2. (Βασικές οικονομικές έννοιες, Η ζήτηση των αγαθών).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία: σελ. 11- 25

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 1.1 (Ευθύγραμμη κίνηση).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας  και Αλκάλια.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: σελ. 10 - 21 του σχολικού βιβλίου.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 . (Τα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά και ως προς τη σημασία τους. Πομπός, Δέκτης, Κώδικας επικοινωνίας. Δομή παραγράφου). Κατανόηση κειμένου, Λεξιλόγιο και Έκθεση σχετικά με τη σχολική ζωή.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών