Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Κείμενα 28 - 30. Θεωρία 1-30.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ:   Θεωρία  1ου  κεφαλαίου, Κ.Π.Δ. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική:  Κεφάλαιο 2 (Δυναμική σε μία διάσταση, 1ος  και 2ος  νόμος του Νεύτωνα, Ελεύθερη πτώση.  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:  Περιοδικός πίνακας.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:  Περιεκτικότητες % των διαλυμάτων.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Γεωμετρία , αρχικές έννοιες.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά:  Διδαγμένο κείμενο: Διδακτικές ενότητες 1 - 11. Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ / ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η ύλη μέχρι και βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων (από την αρχή μέχρι τη σελίδα 83). 


 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Α΄ τεύχος: όλη η ύλη.  Β΄  τεύχος:   κεφ. 1,2,4,5, 6 .

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Κατανόηση  κειμένου, συνοχή, λεξιλόγιο, κειμενικοί δείκτες, έκθεση.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:    Κατανόηση  κειμένου, τρόποι ανάπτυξης  παραγράφου, λεξιλόγιο, κειμενικοί δείκτες, έκθεση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Άλγεβρα και Γεωμετρία:  όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Μόνο Άλγεβρα:  όλη η ύλη μέχρι και τις πρωτοβάθμιες εξισώσεις.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 4 (Ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου Α , λεξιλογικός πίνακας - "φωνή",  υποκοριστικά/ περιεκτικά / τοπικά  ουσιαστικά, απλές και σύνθετες λέξεις, κανόνες τονισμού, ουσιαστικά β΄κλίσης , προσωπική αντωνυμία).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 153  - 156 . 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασκήσεις σε όλη την εξεταστέα ύλη . 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρία: Η έννοια της παραγώγου σελ. 91 - 100. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασκήσεις σε όλη την εξεταστέα ύλη .

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρία: Η έννοια της παραγώγου σελ. 91 - 100. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασκήσεις σε όλη την εξεταστέα ύλη . 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 6 σελ. 102  - 105.  

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασκήσεις σε όλη την εξεταστέα ύλη . 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού:   Γενική επανάληψη στη θεωρία των διανυσμάτων. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:  Εξισώσεις και ανισώσεις με απόλυτες τιμές.  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  Κείμενο 2 (μετάφραση, ερμηνευτικές  ερωτήσεις , συντακτική αναγνώριση όρων), βαρύτονα ρήματα   σε όλους  τους χρόνους και τις εγκλισεις  στην ενεργητική και την παθητική φωνή, α΄, β΄, γ΄  κλίση ουσιαστικών , η αντωνυμία  οὗτος

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  Κείμενο 2 (ερμηνευτικές ερωτήσεις, συντακτική αναγνώριση όρων),  α΄, β΄, γ΄  κλίση ουσιαστικών , λεξιλογικός πίνακας σελ. 17

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 2 (Δομή παραγράφων , Λέξεις / φράσεις που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση περιόδων /προτάσεων).

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών