Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ / ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα: Φροντιστηριακό εγχειρίδιο θεωρίας έκθεσης (δομή παραγράφου, τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας , σχολιασμός σημείων στίξης), Φροντιστηριακό εγχειρίδιο εκθέσεων (εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρήματος), συνώνυμα.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα: Φροντιστηριακό εγχειρίδιο θεωρίας έκθεσης (δομή παραγράφου, τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας , σχολιασμός σημείων στίξης), Φροντιστηριακό εγχειρίδιο εκθέσεων (εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρήματος), συνώνυμα.

Ιστορία: σελ. 120 - 123.

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 25 – 30.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, διαρθρωτικές λέξεις, πλαγιότιτλοι, ενεργητική – παθητική σύνταξη, σχολιασμός σημείων στίξης, συνώνυμα.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, διαρθρωτικές λέξεις, πλαγιότιτλοι, ενεργητική – παθητική σύνταξη, σχολιασμός σημείων στίξης, συνώνυμα.

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 25 – 30.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία:   Κεφάλαιο 1ο (Ονομασία και συμβολισμός χημικών στοιχείων, δομή ατόμου, πυκνότητα και περιεκτικότητες).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πράξεις  με μονώνυμα - πολυώνυμα, σελ. 25 - 39.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Δυνάμεις , ιδιότητες, ειδικές περιπτώσεις.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πρώτοι  -  σύνθετοι αριθμοί, κριτήρια διαιρετότητας, Ε.Κ.Π.   -  Μ.Κ.Δ. , ανάλυση φυσικού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Διδαγμένο κείμενο: Θεματικές ενότητες 1 και 2, εισαγωγή (Σωκράτης, Πλάτωνας, Πρωταγόρας, Αριστοτέλης)./ Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη μέχρι και τη Β΄ Λυκείου στα Μαθηματικά.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη μέχρι και τη Β΄ Λυκείου στα Μαθηματικά.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Συστήματα εξισώσεων σελ. 9 - 28

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3, 71 – 72 (μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικά σχόλια από το σχολικό βιβλίο και το φροντιστηριακό εγχειρίδιο, ετυμολογία). Εισαγωγή σελ. 18 – 28. Γραμματική: όλη η διδακτέα στο Γυμνάσιο ύλη.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο, σελ. 11 - 25.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κίνηση, ταχύτητα σελ. 23 – 33.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 2η (Κείμενο και ερμηνευτικές ερωτήσεις σελ. 14-16, μακρόχρονες και βραχύχρονες συλλαβές, τα είδη των φωνηέντων και των συμφώνων σελ.18 - 19).

Ενότητα 3η (Κανόνες τονισμού, απλές και σύνθετες λέξεις σελ. 22- 24 και 27).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 116 - 119.

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι      19 – 24.

Λατινικά: Κεφάλαια 21 – 24 (Μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογικά , γραμματική 1- 24).

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη στη θεωρία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Αρχικές έννοιες σελ. 15 – 25, σελ. 33 – 37 , σελ. 43 πίνακας αληθείας, σελ. 49 (περιπτώσεις 1,2,3,4,5).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Σχολικό βιβλίο σελ. 1-20.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 19 - 24.

Ιστορία: σελ. 11 - 16.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Ευθύγραμμες κινήσεις, (Ε.Ο.Κ. , Ε.Ο. επιταχυνόμενη, Ε.Ο. επιβραδυνόμενη) , φροντιστηριακό εγχειρίδιο σελ. 1-15.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας σελ. 48-51.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Καταστάσεις των υλικών σελ. 15 – 19.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 1η (Τα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά και ως προς τη σημασία τους, τροπή απλών προτάσεων σε επαυξημένες και το αντίστροφο, λεξιλόγιο).

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών