Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη στη θεωρία.

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Χημεία: Κεφάλαια 2 & 3

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Χημεία:  Κεφ.4 (στοιχειομετρία), Κεφ. 4.1 (Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς).

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:  Αόριστος Β΄, Παθητικός Μέλλοντας Α΄ και Β΄,  Παθητικός Αόριστος Α΄και Β΄.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Αρχαία Ελληνικά :  Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή, Απρόσωπη Σύνταξη.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ       

Αρχαία Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ    ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ       

Φυσική Προσανατολισμού:  Κεφ.3 ( Κινητική θεωρία αερίων), Κεφ.4 (Θερμοδυναμική).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                

Γεωμετρία: Παραλληλόγραμμο, Ρόμβος, Τετράγωνο.

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦυσικήΜηχανικά Κύματα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Φυσική Ενέργεια.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

ΜαθηματικάΠράξεις με ομόσημους και ετερόσημους αριθμούς.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ:  Κεφάλαια 1,2.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Συστήματα εξισώσεων.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Μαθηματικά:  Μήκος και εμβαδόν κύκλου καθώς και τμημάτων αυτού.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

Αρχαία Ελληνικά:  Α΄και Β΄κλίση ουσιαστικών, Δευτερόκλιτα επίθετα, όλοι οι χρόνοι των ρημάτων στην οριστική της ενεργητικής φωνής, 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών