Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 18/11/2023

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η διδαχθείσα ύλη. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Υπολογιστές: Αρχικές έννοιες, αλγόριθμοι, δομή ακολουθίας, DIV, MOD, σύμβολα, λογικοί τελεστές (αληθής, ψευδής). 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία:  Περιεκτικότητες, Διαλυτότητα • Δομή ατόμου + θέση χημικών στοιχείων στον περιοδικό πίνακα • Χημικοί δεσμοί • Ονοματολογία χημικών στοιχείων .  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Κεφάλαιο 1  (Κατανόηση κειμένου, Διάκριση των προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες, Ασύνδετο/ Παράταξη/ Υπόταξη, Έκθεση).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κεφάλαιο 1  (Κατανόηση κειμένου, Δομή παραγράφου, Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Υποκείμενο και μορφές του, Αχώριστα μόρια,  Έκθεση).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: σελ. 11 - 32 του σχολικού βιβλίου.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών