Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α. Ο. Θ.:   Κεφάλαια 1 και 2. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία Ελληνικά:   Ξενοφώντος "Ελληνικά" 2.3. (παράγραφοι 11 - 16  και 50 - 56) - Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικά, ετυμολογικά, εισαγωγή, ουσιαστικά όλων των κλίσεων , ρήματα α΄ συζυγίας.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:  Χημική αντίδραση, ονομασία χημικών στοιχείων και ενώσεων, δομή του ατόμου.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική  Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, διάκριση προτάσεων με βάση τη σημασία τους (σελ. 20), δομή παραγράφου (σελ. 34), διάκριση ονοματικής - ρηματικής φράσης (σελ. 63 -64), Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Γενική που προσδιορίζει ουσιαστικό, επιθετικός προσδιορισμός (σελ. 65), Φωνή, διάθεση, συζυγία  ρήματος (σελ. 86 - 88), παραγωγικές καταλήξεις - επιθήματα (σελ. 92) , έκθεση.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 116 - 123  και   129 - 136.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β΄ τεύχος, κεφάλαιο  6 , σελ. 93 - 99. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 93 - 110.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β΄ τεύχος, κεφάλαιο  5. 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών