Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 99 - 104

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Χημική κινητική και χημική ισορροπία

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Κείμενο 1 (μετάφραση, σύνταξη, αρχικοί χρόνοι, χρονική αντικατάσταση σε όλους τους χρόνους της οριστικής ρημάτων της Α΄συζυγίας και το ρήμα sum, α΄και β΄κλίση ουσιαστικών)

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Ασκήσεις σε αρχικές έννοιες αλγορίθμων.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Οριζόντια βολή και κυκλική κίνηση

Φυσική Γενικής παιδείας: Ηλεκτρική δύναμη Coulomb, ένταση ηλεκτρικού πεδίου , δυναμική ενέργεια, διαφορά δυναμικού.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Ερώτηση κατανόησης, ανάπτυξη παραγράφου με παραδείγματα, σχολιασμός σημείου στίξης.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Ασύνδετο, Παράταξη , Υπόταξη.

 

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Υποκείμενο ρήματος, μορφές υποκειμένου, αχώριστα μόρια.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Δυνάμεις, προτεραιότητα των πράξεων, επιμεριστική ιδιότητα, άρτιοι, και περιττοί αριθμοί καθώς και γνωστά σύνολα.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία: Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» (παράγραφοι 1-3 μετάφραση, ερμηνευτικά και ετυμολογικά σχόλια του φροντιστηριακού εγχειριδίου, ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου), εισαγωγή. Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Αρχικές έννοιες μέχρι και πολλαπλασιασμός  αριθμού με διάνυσμα. (σχολικό σελ. 11-39)

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βιολογία: Μακρομόρια, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά  οξέα. (Τεύχος Α: σελ. 22-25 και Τεύχος Β σελ. 17-19)

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Προτεραιότητα των πράξεων, Δυνάμεις, Ταυτότητες, Παραγοντοποίηση, Απλοποιήσεις  σελ. 43 -53

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: α΄, β΄, γ΄ κλίση ουσιαστικών, οριστική, υποτακτική, ευκτική όλων των χρόνων της μέσης φωνής, απαρέμφατα και μετοχές της μέσης φωνής.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: α΄, β΄κλίση ουσιαστικών, οριστική όλων των χρόνων της ενεργητικής  φωνής, το ρήμα εἰμί σε ενεστώτα και παρατατικό, η προσωπική αντωνυμία και η δεικτική αντωνυμία οὗτος.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία: Εισαγωγή : σελ. 29 – 34, 127 – 129 και 133 – 135.

Ιστορία: σελ. 93 - 98

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσ: Μη πεπερασμένο όριο, όταν το   Χ τείνει σε πραγματικό αριθμό (θεωρία και ασκήσεις).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων και τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνιών μεγαλύτερων των 360° (2π)     σελ. 40 - 56

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Εισαγωγή στον Θουκυδίδη  (ασκήσεις κλειστού τύπου). Βιβλίο 3 , Κεφάλαιο 70.1 (ερμηνευτικά σχόλια, ερωτήσεις κατανόησης).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρικό φορτίο (σελ. 11 – 19).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Πυκνότητα (σελ. 14 - 18)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών