Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία : Κεφάλαια 1 , 2 , 3 (μέχρι και τη σελίδα 162).

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία: Όλη η διδαχθείσα ύλη. (Περίληψη, συνοχή, σημεία στίξης, συνώνυμα, σχόλιο, αναφορική - ποιητική λειτουργία, κατανόηση κειμένου, έκθεση).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Ταυτότητες, απόλυτες τιμές, παραγοντοποίηση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πολυώνυμα, ταυτότητες, παραγοντοποίηση και όλη η διδαχθείσα ύλη στη Γεωμετρία.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Εξισώσεις, Τετραγωνικές ρίζες, Τριγωνομετρία, Εμβαδά, Πυθαγόρειο.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Κριτήρια διαιρετότητας, Προτεραιότητα πράξεων , Δυνάμεις , Κλάσματα  και όλη η διδαχθείσα ύλη στη Γεωμετρία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Περίληψη, Συλλογισμοί, Ειδικό Λεξιλόγιο, Μεταφορικός- Εικονοπλαστικός λόγος.

Κοινωνιολογία: σελ. 193 -198

Ιστορία: σελ.153 - 159

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Κοινωνιολογία:  σελ. 55-58

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Ταλαντώσεις, Θερμοδυναμική.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση: Περίληψη, ανάπτυξη φράσης σε παράγραφο, αναφορική – ποιητική λειτουργία της γλώσσας, δομή παραγράφου.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: (Ενότητες 2 και 3) - Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (εντοπισμός, συντακτική λειτουργία), κυριολεξία – μεταφορά.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: (Ενότητες 2 και 3) - Φωνή, Διάθεση, Συζυγία ρημάτων, εντοπισμός και αναγνώριση του α΄ συνθετικού.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 144 - 152

Κοινωνιολογία: σελ. 183 και 187 - 189

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Ασκήσεις στη διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Ασκήσεις στη διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ 

Άλγεβρα: Τετράδες, γνωστές γωνίες , Τριγωνομετρικές εξισώσεις.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Τετράδες, γνωστές γωνίες , Τριγωνομετρικές εξισώσεις.

              

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Ονοματολογία Ανόργανων Χημικών Ενώσεων.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Νόμος του OHM, Αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Πίεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 4η (Διάκριση Ονοματικής από Ρηματική φράση, Επιθετικός προσδιορισμός, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων).           

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών