Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Κεφάλαιο 36

                                                                         

        

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Λατινικά: Κεφάλαιο 6 (α΄, β΄, γ΄  κλίση ουσιαστικών, Α΄συζυγία ρημάτων, Αντωνυμίες, sum).

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική   Γενικής Παιδείας:  Συνεχές ρεύμα.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Δευτεροβάθμιες μορφές.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Αναφορικές προτάσεις (Εντοπισμός , συντακτικός ρόλος).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Θετικοί - Αρνητικοί αριθμοί.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Λατινικά: Κείμενα 31 & 34 , Θεωρία 1-35.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Αρχαία Ελληνικά:  Αρχικοί χρόνοι (61-70).

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Έκθεση: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Λατινικά:  Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική    Γενικής Παιδείας: Κεφάλαιο 2 (Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική: Κεφάλαιο 1.3 (Δυναμική στο επίπεδο).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκθεση: Ενότητες 2,3,4 -Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: είδος, σύνδεσμοι, συντακτική λειτουργία/ Συνώνυμα, Αντώνυμα, Περίληψη, Έκθεση.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών