Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά : Γ΄ κλίση ουσιαστικών

Κοινωνιολογία:  σελ. 175 – 177 και 181 – 182

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνδυαστικές ασκήσεις στη διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνδυαστικές ασκήσεις στη διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά : Γ΄ κλίση ουσιαστικών

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά : Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 140 - 143

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Κοινωνιολογία:  σελ. 51 – 54

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού:  ΑΠΟ ΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦ. 3 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ    -  ΑΠΟ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦ. 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Ξενοφώντος «Ελληνικά» (Βιβλίο 2, κεφ. 2, παράγραφοι 20 – 23) και (κεφ. 3 παράγραφοι 11-16)Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, ομόρριζα, κλίση ουσιαστικών και αντωνυμιών, λύω, λύομαι.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 2 ( Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητες 2 και 3 (Ενρινόληκτα ,Υγρόληκτα και Σιγμόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Μονάδες μήκου, εμβαδού, όγκου.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών