Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:     Κείμενα 25 και 27 , θεωρία 1- 27.

                

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:    Δομή επιλογής "ΑΝ"                                            

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα:  Τριγωνομετρικοί αριθμοί γνωστών γωνιών, Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, Τριγωνομετρικές εξισώσεις.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα:        Τριγωνομετρικοί αριθμοί γνωστών γωνιών, Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο, Τριγωνομετρικές εξισώσεις.  

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική:  Κεφάλαιο 2

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:   Ταυτότητες.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:   Πυθαγόρειο θεώρημα  και   Τετραγωνικές ρίζες.

 

Α ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  Β΄κλίση ουσιαστικών.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Ενότητες  1- 25.

                

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:   Από την αρχή μέχρι και τη δομή επιλογής. Η ύλη περιλαμβάνει αλγόριθμους και προγράμματα.

                                                     

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:   Ενότητα  3 ( Μετάφραση, σύνταξη, δικαιολόγηση πτώσης όρων, δευτερεύουσα πρόταση ενότητας, α΄και β΄κλίση ουσιαστικών, Α΄και Β΄Συζυγία ρημάτων,  αρχικοί χρόνοι).

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Γενικής Παιδείας:  Κεφάλαιο 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4.

         

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Χημεία:  Κεφάλαιο 2.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Άλγεβρα: σελ. 11-61 / Γεωμετρία: σελ. 148-171.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Έκθεση: Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία λέξεων, συνώνυμα, συνοχή παραγράφων.

              

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                      

Έκθεση: Περίληψη, είδος σχολίου, ενεργητική και παθητική σύνταξη και ερμηνεία της λειτουργίας τους, λεξιλόγιο .

             

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα: Ανισώσεις με απόλυτες τιμές.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Αλκάλια.

 

Α ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Εντοπισμός βασικού θέματος του κειμένου, χωρισμός του κειμένου σε παραγράφους,

εντοπισμός περιγραφής σε κείμενο και αναφορά στο είδος της.

 

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών