Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

     Το φροντιστήριο λειτουργεί

        ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

       15.00 - 21.00 

      &

     ΣΑΒΒΑΤΟ

       11.00 - 14.00

  

           για πληροφορίες και εγγραφές.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: Κεφάλαια 3,4,5.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαια 4,5,7 (σχολικό βιβλίο : σελ. 79 - 103  και 133 - 143) και οι αντίστοιχες ενότητες από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία: Εισαγωγή, Λυσίας "Υπέρ Μαντιθέου" (παράγραφοι 11,12,13).

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Ευθεία.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 4 (Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικές ερωτήσεις, ομόρριζα, παραθετικά επιθέτων, διάκριση σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, Ενεστώτας μέσης φωνής σε όλες τις εγκλίσειςΙ.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 5 (ερωτήσεις κατανόησης, σύνταξη), Λεξιλόγιο του ρήματος άγω, χωρισμός λέξεων στα συνθετικά τους και γραμματική  αναγνώριση πρώτου συνθετικού, Οριστική και υποτακτική όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής, Φωνηεντόληκτα γ΄κλιτα επίθετα.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, Ο.Σ. (υποκείμενο)/Ο.Σ. (αντικείμενο)/Ο.Σ. (προσδιορισμός)/Ο.Σ. (μετά από πρόθεση), Διάκριση ονοματικής από ρηματική φράση, Κλιση ουσιαστικών και επιθέτων, Δομή παραγράφου, Διάκριση σύνθετων λέξεων σε α΄και β΄συνθετικό/ Έκθεση.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητες 16 – 20 και εισαγωγή. (Θεωρία 1-50).

Ιστορία: σελ. 253 - 254

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: SUM - ROW - COL , Σειριακή αναζήτηση, Φυσαλίδα, Δυαδική αναζήτηση.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 42 - 49

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 1.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, συνοχή, λεξιλόγιο.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Αλκάλια σελ. 52 - 55.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Διάσπαση του νερού, χημικά στοιχεία, χημικές ενώσεις  σελ. 48 - 50.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών