Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:   Πολυώνυμα - πολυωνυμικές εξισώσεις.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γεωμετρία:   Κεφάλαιο 5 (Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια) , σελ. 96 - 121.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:   Ηλεκτρική ενέργεια σελ. 65 - 81.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:   Κεφάλαιο 6  (ερμηνευτικές ερωτήσεις, ομόρριζα του "πίνω", παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο που ενεργεί,αποτέλεσμα, ενέργεια), α΄ και β΄ κλίση ουσιαστικών, ενεστώτας και μέλλοντας ρημάτων. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 77 - 93.

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β΄ τεύχος, κεφάλαιο  4, σελ. 61 - 65. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Υπολογιστές:  Αλγόριθμος με επαναληπτική διαδικασία. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:  Συναρτήσεις.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Αναφορικές προτάσεις (Διάκριση σε ονοματικές / επιρρηματικές  και επιθετικές / ελεύθερες ) , ο συντακτικός τους ρόλος.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Διαθέσεις ρημάτων, ρήματα μονόπτωτα / δίπτωτα, άμεσο και έμμεσο αντικείμενο, τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Α΄ κλίση ουσιαστικών. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:   Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:   Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική:    Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική:    Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Μαθηματικά Προσανατολισμού:   Ευθεία -Κύκλος -Παραβολή.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:   Κατανόηση κειμένου, λεξιλόγιο, σημεία στίξης, χρήση ερωτηματικών προτάσεων, έκθεση. 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:   Κείμενο 4 (μετάφραση, ερωτήσεις κατανόησης, συντακτική αναγνώριση όρων, ετυμολογία) παραθετικά επιθέτων, αόριστος β΄, είδος α΄ συνθετικού.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:   Κείμενο 6 (ερωτήσεις κατανόησης, συντακτική αναγνώριση όρων) ομόρριζα του "πείθω" , σύνθεση επιθέτων, γ΄κλιτα επίθετα, υποτακτική βαρύτονων ρημάτων.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Κατανόηση   κειμένου, Ονοματικό Σύνολο (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Συμπλήρωμα ουσιαστικού, Συμπλήρωμα πρόθεσης), κλίση ουσιαστικών και επιθέτων , διάκριση  Ο.Φ.  από Ρ.Φ. (κεφάλαιο 4), δομή παραγράφου (κεφάλαιο 2) , α΄ και  β΄ συνθετικό λέξεων, έκθεση.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών