Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 59 - 76.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος και εμβαδού.

ΑΟΘ: Άσκηση στο κεφάλαιο 9.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:    Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος και εμβαδού. 

Χημεία:   Κεφάλαιο 5, Ιοντική ισορροπία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:   Κεφάλαιο 5, Ιοντική ισορροπία

Βιολογία: Β΄ τεύχος, κεφάλαιο  2, σελ. 40 - 46. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, κατανόηση κειμένου, λεξιλόγιο, διάκριση γεγονότος από το σχόλιο, ενεργητική - παθητική σύνταξη.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία Ελληνικά:  Ξενοφώντος  "Ελληνικά"   2.2 ,παράγραφοι 1-4  και 16-23  (μετάφραση, ερμηνευτικά, ετυμολογικά, συντακτικά και γραμματικά σχόλια και ασκήσεις), Εισαγωγή. 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:   Ασκήσεις  σε ρητές  αλγεβρικές παραστάσεις. Πράξεις και απλοποιήσεις. 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Μόνο θεωρία στην τριγωνομετρία.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ερωτήσεις   σχετικές με τον κύκλο. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 31 - 38  και  42 - 54. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Ασκήσεις στα ορισμένα ολοκληρώματα. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:   Ασκήσεις στα ορισμένα ολοκληρώματα.  

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄ τεύχος, κεφάλαιο 2, σελ. 31 - 39.  

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ:  Άσκηση στο κεφάλαιο 1.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 11 - 31 . 

Αρχαία Ελληνικά:  Διδακτικές ενότητες 16,17,18  και εισαγωγή "Αριστοτέλης". 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Τύποι ολοκληρωμάτων, αρχική - παράγουσα και θεώρημα σελίδας 186. 


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:   Τύποι ολοκληρωμάτων, αρχική - παράγουσα και θεώρημα σελίδας 186. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Α΄τεύχος, κεφ. 4.  

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ:  Άσκηση στο κεφάλαιο 1.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:   Κατανόηση κειμένου , συνοχή , σημεία στίξης. 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:  Αλκάλια  σελ. 52 - 54.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Διάσπαση  του νερού  - χημικές ενώσεις  και χημικά στοιχεία, σελ.  48 - 50. 

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών