Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Αρχαία Προσανατολισμού:  Διδαγμένο κείμενο: «Υπέρ Μαντιθέου 4-6» και εισαγωγή κλειστού τύπου. Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Διανύσματα και Ευθεία.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Από την αρχή μέχρι και τη σελίδα 65 του σχολικού βιβλίου.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 2 (Μετάφραση, ερμηνευτικές ερωτήσεις, σύνταξη, ομόρριζα) , Παραθετικά, λύω λύομαι, Είδος α΄συνθετικού.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 2 (Ερμηνευτικές ερωτήσεις , σύνταξη), λεξιλογικές ασκήσεις (Λέγω), απλές και σύνθετες λέξεις, α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών , λύω , λύομαι.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 4 : Εντοπισμός Υποκειμένου, Αντικειμένου, Κατηγορουμένου, συμπληρώματος πρόθεσης και συμπληρώματος ουσιαστικού, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων (σελ. 34 – 56 από τη γραμματική) , χωρισμός ονοματικής από ρηματική φράση. Δομή παραγράφου, χωρισμός σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, Έκθεση.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 137 - 139

Κοινωνιολογία: σελ. 152 - 154

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 134 - 136

Κοινωνιολογία: σελ. 145 – 149

Αρχαία: Θεματική Ενότητα 3 και οι αντίστοιχες εισαγωγές.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά:   Όλη η διαδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Ιστορία: Όλη η διδαχθείσα ύλη στο 1ο Κεφάλαιο.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: 2.5. Αλκένια

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: 1.1. Ευθύγραμμη κίνηση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Παραγοντοποίηση .

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Τετραγωνική ρίζα και Πυθαγόρειο Θεώρημα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 5 : Κλίση οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα.   

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών