Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: Από την αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 μέχρι και την παρακμή των ξένων κομμάτων.

                 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ:      Άσκηση στο κεφάλαιο 2                                                      

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 11-22 (μέχρι και τη ναυτιλία).

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:      Άσκηση στο κεφάλαιο  2.3  και 2.5 (Αλκάνια και Αλκένια).

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία: Ξενοφώντος "Ελληνικά" (Βιβλίο 2, 2,16-19) Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια,

συντακτική αναγνώριση, ομόρριζα, κλίσεις ουσιαστικών, η αντωνυμία οὗτος.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Κεφάλαιο 2 : Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, εισαγωγή, συντακτικός ρόλος).

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού:  Διδαγμένο κείμενο: Πολιτεία: Όλη η εξεταστέα ύλη

                                                     Αδίδακτο κείμενο:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Ασκήσεις σε υπολογισμό ορίων συναρτήσεων κάθε είδους.

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αδίδακτο κείμενο:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:   Ασκήσεις σε πράξεις διανυσμάτων που έχουν δοθεί με μορφή συντεταγμένων.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Έκθεση: Κατανόηση κειμένου, Κυριολεξία - Μεταφορά, Συνώνυμα.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm, σύνδεση αντιστατών , μονάδες μεγεθών.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:      Β΄Κλίση ουσιαστικών         

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελίδες 11- 54 .

 

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ: Κεφάλαια 1 & 2 . 

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ.  11 - 20 . 

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Βιβλίο Α΄Λυκείου: κεφ. 4.4  , Βιβλίο Β΄Λυκείου: κεφ. 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική:  Κεφάλαιο 1 . 

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας των στοιχείων και μέταλλα.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Έκθεση / Νεοελληνική Γλώσσα: Κεφάλαια 1 και 2 ( πομπός, δέκτης , κώδικας επικοινωνίας , είδη προτάσεων ως προς τη σημασία και τα συστατικά, δομή παραγράφου , έκθεση).

 

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών