Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 59-93 + 97-98

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Χημική κινητική , Χημική ισορροπία, Θερμοχημεία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαια 1 και 2. (Βασικές οικονομικές έννοιες, Η ζήτηση των αγαθών).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία: σελ. 11- 25

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 1.1 (Ευθύγραμμη κίνηση).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας  και Αλκάλια.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: σελ. 10 - 21 του σχολικού βιβλίου.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 . (Τα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά και ως προς τη σημασία τους. Πομπός, Δέκτης, Κώδικας επικοινωνίας. Δομή παραγράφου). Κατανόηση κειμένου, Λεξιλόγιο και Έκθεση σχετικά με τη σχολική ζωή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 89 - 93

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο 5

Αρχαία: Σωκράτης  /Πλάτωνας/   Πρωταγόρας (Εισαγωγή)

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Μηχανική στερεού σώματος

Χημεία: Χημική κινητική , Χημική ισορροπία.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 - Η ζήτηση των αγαθών.

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Προσανατολισμού: α΄, β΄ κλίση ουσιαστικών και δευτερόκλιτα επίθετα.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Ισότητα τριγώνων.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:   Ενότητα 1η (Μετάφραση, ερωτήσεις κατανόησης, συντακτική αναγνώριση όρων, α΄, β΄, γ΄ κλίση ουσιαστικών, το ρήμα λύω σε όλες τις εγκλίσεις, τα απαρέμφατα και τις μετοχές της ενεργητικής φωνής).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Από το βιβλίο της α΄γυμνασίου Ενότητα 12η (ουσιαστικά γ΄κλίσης) και Ενότητα 14η (Κλίση Ενεστώτα και Μέλλοντα μέσης φωνής των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων βαρύτονων ρημάτων).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Κλάσματα

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 82 - 84

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο 6, σελ. 123 - 128

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Μηχανική στερεού σώματος.

Χημεία: Χημική κινητική, ταχύτητα αντίδρασης.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 - Η ζήτηση των αγαθών.

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, διαρθρωτικές λέξεις, πλαγιότιτλος, ενεργητική – παθητική σύνταξη, σχολιασμός σημείων στίξης, λεξιλόγιο.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία:   Περιοδικός πίνακας.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά : Πράξεις με μονώνυμα και πολυώνυμα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Δυνάμεις και ιδιότητες των δυνάμεων.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών