Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Όλη η εξεταστέα ύλη

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.:  Κεφάλαια 1 - 5  , 7, 9

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:  Όλη  η εξεταστέα ύλη.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:   Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη . 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Χημεία:  Κεφάλαια  1,2,3  σελ 12 - 105.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Άλγεβρα: Αλγεβρικές παραστάσεις, εξισώσεις  σελ. 12 - 99 / Γεωμετρία: Ισότητα - Ομοιότητα σχημάτων  σελ. 186 - 226.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Άλγεβρα: Εξισώσεις, πραγματικοί αριθμοί  σελ. 11 - 49 / Γεωμετρία: Εμβαδά, Πυθαγόρειο θεώρημα, Τριγωνομετρία   σελ. 113 - 153.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Άλγεβρα: Φυσικοί αριθμοί, κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί  σελ. 9 - 69 / Γεωμετρία: Βασικές γεωμετρικές έννοιες   σελ. 147 - 190.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 253 - 254 . 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη  η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρήματα  ασυμπτώτων και  De l' Hospital. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη  η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:   Θεωρήματα  ασυμπτώτων και  De l' Hospital. 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη  η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 1.  

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη  η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα:  Επίλυση  ανίσωσης βαθμού μεγαλύτερου του δευτέρου σε γινόμενο ή κλάσμα. 

Μαθηματικά  Προσανατολισμού:  Ευθεία. 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:  Τύποι   αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου (θεωρία). 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Νόμος του OHM  σε ηλεκτρικό κύκλωμα με αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Δυνάμεις, Βάρος, συνισταμένη δύναμη, Νόμοι του Νεύτωνα. 

Αρχαία Ελληνικά: Κεφάλαιο 3 (Ερμηνευτικές ερωτήσεις και σύνταξη κειμένου Α΄,  ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους,  ομόρριζα του " κόσμέω" , α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών, υποτακτική ενεστώτα ).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Ονοματικές και ρηματικές φράσεις, εντοπισμός επιθετικών προσδιορισμών. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά:  Όλη η εξεταστέα ύλη

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη  η διδαχθείσα ύλη

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη  η διδαχθείσα ύλη.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:   Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:   Όλη η διδαχθείσα ύλη μέχρι και τη δομή επιλογής. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική:  Κεφάλαια:   1.1  , 1.2  , 1.3  (σχολικό:  σελ. 36 - 122).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική  Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, διάκριση προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες, παράταξη/ υπόταξη/ ασύνδετο, ονοματικές προτάσεις, πολυσημία.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική  Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, φωνή, συζυγία, χρόνοι ρημάτων, α΄ συνθετικό, έκθεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Κεφάλαιο 6  (ερμηνευτικές ερωτήσεις, ομόρριζα του "πίνω", παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο που ενεργεί,αποτέλεσμα, ενέργεια), α΄ και β΄ κλίση ουσιαστικών, ενεστώτας και μέλλοντας ρημάτων. 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών