Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη (Γλώσσα). Τα δύο πρώτα φροντιστηριακά εγχειρίδια (Έκθεση).

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Τριγωνομετρία.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση: Περίληψη, ανάπτυξη παραγράφου, δομή και τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική, συνώνυμα, χωρισμός λέξεων στα συνθετικά τους, ποιητική – αναφορική λειτουργία της γλώσσας , έκθεση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 (Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη, εντοπισμός , είδος και ρόλος δευτερευουσών προτάσεων, πολυσημία, αντώνυμα, κατανόηση κειμένου, έκθεση).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 (Μορφές υποκειμένου, αιτιολόγηση παράλειψης υποκειμένου, αχώριστα μόρια, χρονική βαθμίδα, τρόπος ρήματος, μονολεκτική/ περιφραστική εκφορά χρόνου, κατανόηση κειμένου, έκθεση).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενότητα 4 ( ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 4, συνώνυμα και σχηματισμός προτάσεων του λεξιλογικού πίνακα , υποκοριστικά, περιεκτικά , τοπικά ουσιαστικά, Β΄ κλίση ουσιαστικών , κλίση προσωπικής αντωνυμίας), Ενότητα 3 (Κανόνες τονισμού, απλές και σύνθετες λέξεις).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 129- 133

Κοινωνιολογία: σελ. 141 - 145

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση:   Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία, συνώνυμα, συνοχή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση:  Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία, συνώνυμα, συνοχή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: σελ. 137-140

Έκθεση : Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία, συνώνυμα, συνοχή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση:   Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία, συνώνυμα, συνοχή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση:  Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ετυμολογία, συνώνυμα, συνοχή.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Αρχαία Προσανατολισμού: Διδαγμένο κείμενο: «Υπέρ Μαντιθέου» 4-5 (μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, ομόρριζα, εισαγωγή ΣΤ), Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Ερωτήσεις θεωρίας διανυσμάτων.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Απλοποίηση παραστάσεων με απόλυτες τιμές.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας .

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Μείγματα – Διαλύματα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 3: Να εντοπιστεί το θέμα του κειμένου, να αποδοθεί περιληπτικά. Χωρισμός κειμένου σε παραγράφους. Περιγραφή – Αφήγηση να εντοπιστούν σε κείμενο.      

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών