Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Επαναληπτικές  δομές "ΟΣΟ , ΓΙΑ, ΜΕΧΡΙΣ - ΟΤΟΥ".

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Κείμενα 15 & 20 (Θεωρία γραμματικής και συντακτικού : 1-20

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα:  Μετατοπίσεις  γραφικών παραστάσεων  και τριγωνομετρικοί αριθμοί  γωνιών μεγαλύτερων από 360 μοίρες.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 1 (Μετάφραση, ερμηνευτικές ασκήσεις, σύνταξη), α΄ , β΄ , γ΄ κλίση ουσιαστικών , απαρέμφατα ενεργητικής φωνής.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  "Λύω, λύομαι " στην οριστική όλων των χρόνων, στα Απαρέμφατα και στις Μετοχές. Κλίση Μετοχών.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πράξεις μεταξύ κλασμάτων.

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                  

Έκθεση: Δομή και τρόπος ανάπτυξης

παραγράφου,

Τρόποι & Μέσα πειθούς,

Εντοπισμός επιχειρημάτων και

αξιολόγησή τους, Συνώνυμα,

Αναφορική και Ποιητική Λειτουργία γλώσσας , Δικαιολόγηση σημείων στίξης.

                                                                

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού:  Κεφάλαιο 1, Καμπυλόγραμμες κινήσεις.

 

Φυσική Γενικής Παιδείας:  Κεφάλαιο 1.1 , 1.2 , 1.4

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

 

Λατινικά :   Αρχικοί χρόνοι και χρονικες αντικαταστάσεις ρημάτων Α΄ Συζυγίας.

 

 

Φυσική Γενικής Παιδείας:  Κεφάλαιο 1.1 , 1.2 , 1.4

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία:  Κεφάλαιο 2.

    

 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά:  Ασκήσεις  με πράξεις  μονωνύμων  και πολυωνύμων.

 

 

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά:  Ασκήσεις  σχετικές με την επίλυση πρωτοβάθμιων εξισώσεων.

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Μαθηματικά: Πεδίο ορισμού συνάρτησης, πράξεις συναρτήσεων  συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, Μονοτονία, Ακρότητα συνάρτησης, 1-1 συνάρτηση, Αντίστροφη συνάρτηση.

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Μαθηματικά: Πεδίο ορισμού συνάρτησης, πράξεις συναρτήσεων  συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, Μονοτονία, Ακρότητα συνάρτησης, 1-1 συνάρτηση, Αντίστροφη συνάρτηση.

                      

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Αρχαία :  Διδαγμένο κείμενο: Πρωταγόρας (Όλη η εξεταστέα ύλη) / Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

                                                       

        

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση:  Κεφάλαιο 4, Περίληψη, Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Ενεργητική & Παθητική Σύνταξη, Εκθέσεις από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο.

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Έκθεση:  Κεφάλαιο 4, Περίληψη, Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Ενεργητική & Παθητική Σύνταξη, Εκθέσεις από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία:  Ξενοφώντος "Ελληνικά", Βιβλίο 2, 2, 1-4 (Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικά σχόλια, ετυμολογία, εισαγωγή"Ξενοφώντας",  κλίση ουσιατικών, λύω, λύομαι, Αόριστος Β΄).

    

 

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:  α΄, β΄, γ΄ κλίση ουσιαστικών, "λύομαι" σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις.

 

 

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:  α΄, β΄, γ΄ κλίση ουσιαστικών, "λύω" ,  "λύομαι" σε όλους τους χρόνους, τα απαρέμφατα και  οι μετοχές των ρημάτων σε ενεργητική και μέση φωνή, κλίση μετοχών, προσωπική αντωνυμία, η αντωνυμία  "οὗτος" , το ρήμα  "εἰμί " .

 

 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία: Κείμενο 2ης Ενότητας(ερμηνευτικές ερωτήσεις), διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες, απλές και σύνθετες λέξεις, θεωρία στα είδη φωνηέντων και συμφώνων, τονισμός.

 

 

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών