Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Χημεία:                                                         ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ    (Πολλαπλής επιλογής)

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

ΑΟΘ:                                                                ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Ιστορία:                                                             σελ. 11 - 37 και ΚΕΦΑΛΑΙ0 3

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Μαθηματικά Προσανατολισμού:                      ΚΥΚΛΟΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΗ      

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Αρχαία Ελληνικά:                                            ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Όλη η εξεταστέα ύλη).        

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

Άλγεβρα:                                                        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ (Θεωρία - Τύποι)           

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Φυσική:                                                          ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική Γλώσσα:                                     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΠΡΟΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΗΜΑΤΑ. 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Μαθηματικά Προσανατολισμού:                       Μία άσκηση (θέμα)  από λύμένα θέματα Πανελληνίων περασμένων ετών.                            

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Μαθηματικά Προσανατολισμού:                       Μία άσκηση (θέμα)  από λύμένα θέματα Πανελληνίων περασμένων ετών.

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Αρχαία:                                                              Γνωστό: Πρωταγόρας, Πολιτεία, Ηθικά (1-4) Άγνωστο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Άλγεβρα:                                                         Εκθετικές και Λογαριθμικές Μορφές.        

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Λατινικά:                                                          Κεφάλαιο 11 (Θεωρία Γραμματικής και Συντακτικού: 1-13)

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

Φυσική:                                                            ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ            

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:                                                             Αόριστος Β΄, Παθητικός Μέλλοντας α΄και β΄, Παθητικός Αόριστος α΄και β΄.

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : πράττω(Β1), Ετυμολογική ανάλυση (Β2), Ευκτική ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου, Αναφορικές Αντωνυμίες)

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Αρχαία:                                       Όλοι οι χρόνοι στην Οριστική της Ενεργητικής Φωνής- Χρονική Αντικατάσταση Ρημάτων.

 Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ              

Χημεία:                                                    ΟΛΗ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

ΑΟΘ:                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 ΚΑΙ 5

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Ιστορία:                                                    σελ. 11 - 25 και ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 &  4

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Φυσική Προσανατολισμού:                      ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κεφάλαια 1 & 2         

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Αρχαία Προσανατολισμού:                      ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:  ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ (παράγραφοι 4 - 13) και εισαγωγή.    ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Όλη η εξεταστέα ύλη).        

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:

Αρχαία:                                                     ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ( παράγραφοι 74 - 75) και ΕΙΣΑΓΩΓΗ             

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική Γλώσσα:                              ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2 - 5) (Περίληψη, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, Δευτερεύουσες Προτάσεις, Λεξιλόγιο, Έκθεση για Ειρήνη - Πόλεμο).

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική Γλώσσα:                              ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 - 4 (Κατανόηση κειμένου, Αντικείμενο, Φωνή και Συζυγία ρημάτων, Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Έκθεση)

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική Γλώσσα:                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (Κατανόηση κειμένου, Ονομ. και Ρημ. φράσεις, Κλίση ουσιαστικών και Επιθέτων, Κατηγορίες ουσιαστικών, Έκθεση)

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Τελευταία νέα

Προγράμματα σπουδών