Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 249 - 253. 

Λατινικά:  κείμενα 43 και 45 , θεωρία 1-45. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Κυρτότητα, σημεία καμπής. 

Υπολογιστές:  Ασκήσεις στα διδαχθέντα.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Κυρτότητα, σημεία καμπής. 

Φυσική Προσανατολισμού:  Τεύχος Γ΄ , κεφ. 4, Μηχανική στερεού σώματος.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 9 σελ. 137 - 142.  

Φυσική Προσανατολισμού: Τεύχος Γ΄ , κεφ. 4, Μηχανική στερεού σώματος.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά  Προσανατολισμού:  Ευθεία. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γεωμετρία:  Θεωρία  και άσκηση σε παράλληλες ευθείες.  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία ελληνικά: Αόριστος  Β΄  ενεργητικής φωνής.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Κεφάλαιο 3 (Ερμηνευτικές ερωτήσεις και σύνταξη κειμένου Α΄,  ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους,  ομόρριζα του " κόσμέω" , α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών, υποτακτική ενεστώτα ).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενεστώτας  και μέλλοντας ρημάτων. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 245 - 249.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ / ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Τοπικά ακρότατα, fermat, παράδειγμα. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 8 σελ. 126 - 130.  

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κεφάλαιο 2 (Οι εγκλίσεις και η σημασία τους, χρόνοι, χρονική βαθμίδα , ποιόν ρημάτων , είδη των συνθέτων).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.:   Κεφάλαιο 1.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Αρχαία:  Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3 , παράγραφοι 81 και 82.  (Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, ομόρριζα, α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών, βαρύτονα ρήματα , εισαγωγή). 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:   Περιοδικό πίνακας και αλκάλια.  

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Δυνάμεις και νόμοι του Νεύτωνα.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών