Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Χημεία: Κεφάλαιο 1.

 

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Α.Ο.Θ.: Κεφάλαιο 2 , "Ζήτηση   των αγαθών".

                      

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Ιστορία:  σελ. 11-41

                                                                

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού:  Κεφάλαιο 1, Καμπυλόγραμμες κινήσεις.

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Αρχαία Προσανατολισμού :   Διδαγμένο κείμενο: Ερωτήσεις κλειστού τύπου στην εισαγωγή των ρητορικών κειμένων.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική:  Κεφάλαιο 11 , ευθύγραμμη κίνηση.

    

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Χημεία:  Ερωτήσεις στον περιοδικό πίνακα.

 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική Γλώσσα: Είδη προτάσεων ως προς τα συστατικά και ως προς τη σημασία, τροπή απλών προτάσεων σε επαυξημένες και το αντίστροφο, συμπλήρωση κενών με λέξεις σχετικές με την εκπαίδευση.

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ    ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Μαθηματικά: Όριο συνάρτησης στο  x0εR .

 

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ               

Μαθηματικά: Όριο συνάρτησης στο  x0εR .

                      

 

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Αρχαία :  Διδαγμένο κείμενο: Πρωταγόρας (Όλη η εξεταστέα ύλη) / Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

                                                                

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρία μέχρι και συντεταγμένες διανύσματος.

 

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Αρχαία Προσανατολισμού :   Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση:  Δομή  παραγράφου, χρήση σημείων στίξης, κατανόηση κειμένου, παραγωγή λόγου.

 

    

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Νεοελληνική  Γλώσσα:  Κεφάλαιο 1:  Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη.

 

 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά: Ε.Κ.Π  ,  Μ.Κ.Δ.   Κριτήρια  διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί.

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ               

Έκθεση: Θεωρία  1ου κεφαλαίου, όλες οι εκθέσεις του 1ου τεύχους, εκθέσεις σχετικά με τη διαφήμιση και τον καταναλωτισμό από το 2ο    τεύχος.

                      

 

                                                                

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

Άλγεβρα:  Συστήματα εξισώσεων.

 

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα:  Προτεραιότητα πράξεων, δυνάμεις, παραγοντοποίηση και ταυτότητες.

 

 

    

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά: Αρχικές έννοιες σε προτεραιότητα των πράξεων και ιδιότητες των δυνάμεων.

 

 

 

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

Μαθηματικά: Αρχικές έννοιες σε προτεραιότητα των πράξεων και ιδιότητες των δυνάμεων.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών