Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία:  Κεφάλαια 1,2,3,5,6.    

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο 2.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Κεφάλαια  1 και 2 .

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Κεφάλαιο 2.    

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κίνηση – ταχύτητα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη σε Άλγεβρα και Γεωμετρία.          

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 116 - 119

Κοινωνιολογία: σελ. 133 - 137         

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

Έκθεση: Περίληψη, Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη, Ανάπτυξη φράσης σε παράγραφο, δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, συνώνυμα.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2, κεφ. 2, παράγραφοι 16-19 (μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, ομόρριζα, κλίση ουσιαστικών και αντωνυμιών, παραθετικά).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική   Γλώσσα: Ενότητα 2 : Ειδικές, Βουλητικές και Ενδοιαστικές προτάσεις (εντοπισμός και συντακτικός ρόλος).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 2 : Εγκλίσεις (είδη και χρήσεις τους), χρόνοι, χρονικές βαθμίδες, τρόποι ρήματος, είδη συνθέτων.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 64 - 69

Κοινωνιολογία: σελ. 123-128           

Αρχαία: α΄, β΄κλίση ουσιαστικών , δευτερόκλιτα επίθετα.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ    ΣΠΟΥΔΕΣ            

Κοινωνιολογία: σελ. 18 και σελ. 21-24

Αρχαία: α΄, β΄κλίση ουσιαστικών , δευτερόκλιτα επίθετα.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων, Εύρεση τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας που δίνεται σε μοίρες και σε ακτίνια.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση: Δομή παραγράφου, συνώνυμα, κατανόηση κειμένου, δήλωση – συνυποδήλωση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Δυνάμεις.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Β΄κλίση ουσιαστικών.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών