Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: σελ. 15 - 25 , 33 - 37 , 43, 49 (μέχρι και το 5), 127 - 134.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητες 16 – 40 και εισαγωγή.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.: Κεφάλαιο 1 (Θεωρία και ασκήσεις), σελ. 9 - 26 (σχολικό βιβλίο) και οι αντίστοιχες ενότητες από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία : σελ. 11 – 38.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη στον Θουκυδίδη και εισαγωγή.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:   Περιοδικός πίνακας, μέταλλα ( σελ. 48 – 60 ).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:   Μείγματα, διαλύματα, περιεκτικότητες (σελ. 30 – 39 ).

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 209 - 213

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά : Ενότητα 6 (Μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογικά). Γραμματική: 1-7, Λατινικές φράσεις σε νεοελληνικό λόγο.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, συνοχή, νοηματική σύνδεση κειμένου, ερμηνεία γλωσσικών δομών.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 2 και 3 (Ειδικές, Βουλητικές, Ενδοιαστικές, Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις: εντοπισμός και συντακτική λειτουργία). Κυριολεξία – Μεταφορά.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Εγκλίσεις (αναγνώριση και σημασία), χρόνοι, χρονική βαθμίδα, ποιόν.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ / ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού : Όρια συναρτήσεων , σελ. 39 - 69

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 206 - 209

Αρχαία Προσανατολισμού: 3η Θεματική Ενότητα και Εισαγωγή.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα : Περίληψη, χρήση σημείων στίξης.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Αριθμοί οξείδωσης, γραφή χημικού τύπου, ονοματολογία.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Παραγοντοποίηση σελ. 53 – 62.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Τετραγωνικές ρίζες και Πυθαγόρειο θεώρημα σελ. 41 – 51 και σελ. 127 – 131.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Διάκριση προτάσεων σε ονοματική και ρηματική φράση. Εντοπισμός επιθετικού προσδιορισμού.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών