Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 216 - 220. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρήματα συνεπειών μέσης τιμής. 

 Α.Ο.Θ:  Άσκηση στο κεφάλαιο 5.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρήματα συνεπειών μέσης τιμής. 

Χημεία:  Τεύχος Α΄ , κεφ. 1, διαμοριακές , ωσμωτική πίεση.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 8 σελ. 121 - 125.  

Χημεία:  Τεύχος Α΄ , κεφ. 1, διαμοριακές , ωσμωτική πίεση.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:  Δομή επιλογής. 

 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα:  Κατανόηση κειμένου , συνδετικές λέξεις και σημασία τους , λεξιλόγιο.  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ονοματικές προτάσεις(είδος και συντακτικός ρόλος) , Κυριολεξία και Μεταφορά.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κεφάλαιο 2 (Οι εγκλίσεις και η σημασία τους, χρόνοι, χρονική βαθμίδα , ποιόν ρημάτων , είδη των συνθέτων).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 213 - 216. 

Αρχαία Προσανατολισμού:  12η Διδακτική ενότητα και εισαγωγή

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρία: Θεώρημα Rolle  και  Θ.Μ.Τ.. 


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Θεωρία: Θεώρημα Rolle  και  Θ.Μ.Τ.. 

 


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία:  Β΄τεύχος, κεφ. 7 σελ. 111 - 115.  


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Κατανόηση κειμένου, Λεξιλόγιο, Σχόλιο, Ενεργητική - Παθητική σύνταξη.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Χημεία:  Γραφή  χημικών μοριακών τύπων, Ονομασία χημικών ενώσεων.  

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:   Παραγοντοποίηση. 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Τετραγωνικές ρίζες και πυθαγόρειο θεώρημα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 3 (Εντοπισμός θέματος κειμένου, Περίληψη , Χαρακτηριστικά περιγραφής / αφήγησης) .

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά:  Κείμενα 16 -40, θεωρία 1-40, εισαγωγή με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:  Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  / ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική:   Β΄ τεύχος , κεφ.  4 & 5,  Γ΄ τεύχος, κεφ. 1,2,5.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα:  Τριγωνομετρία  σελ. 49 - 89.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:   Δευτεροβάθμιες μορφές.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 35 - 56  σχολικό)   .

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Δυνάμεις και νόμοι του Νεύτωνα  (σελ. 43 - 59  σχολικό) 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Άλγεβρα:  σελ. 11 - 51 (μέχρι και κλάσματα). Γεωμετρία : σελ. 148 - 172 (μέχρι και είδη γωνιών).

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών