Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία : Κεφάλαιο 2.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                            

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: Όλη η διδαχθείσα ύλη μέχρι και την «Εθνική Τράπεζα».

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Κεφ. 1.2 , 1.3 , 1.4

                             

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεφ. 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας, αλκάλια, μέταλλα, ονομασίες στοιχείων.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Μείγματα , διαλύματα και περιεκτικότητα βάρος κατά βάρος.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 (Πομπός, δέκτης, κώδικας επικοινωνίας, είδη προτάσεων με βάση τα συστατικά και τη σημασία τους, δομή παραγράφου, ερώτηση κατανόησης κειμένου, έκθεση).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά: Α΄ και Β΄ κλίση ουσιαστικών, Δευτερόκλιτα Επίθετα.

Κοινωνιολογία: σελ. 114-115 και 118 - 120.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά : Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                            

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά: Α΄ και Β΄ κλίση ουσιαστικών, Δευτερόκλιτα Επίθετα.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά: Ερωτήσεις θεωρίας στα διανύσματα μέχρι και το εσωτερικό γινόμενο.

                             

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Δύο ασκήσεις στην ισότητα τριγώνων.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενότητα 1η (Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικά σχόλια). Απαρέμφατα ενεργητικής φωνής, α΄ , β΄ , γ΄κλίση ουσιαστικών.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Οριστική, Απαρέμφατα, Μετοχές όλων των χρόνων στην ενεργητική και τη μέση φωνή, κλίση μετοχών.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πράξεις στα κλάσματα.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: σελ. 109 - 114

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ / ΘΕΤΙΚΕΣ    ΣΠΟΥΔΕΣ         

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη, Διαρθρωτικές Λέξεις, Πλαγιότιτλος, Σχολιασμός σημείων στίξης .

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: σελ. 17 – 20

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: 2.1 και 2.2

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ταυτότητες.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Τύποι εμβαδών και λύση πρωτοβάθμιας εξίσωσης.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών