Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία περίληψης, δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, τρόποι και μέσα πειθούς, ενεργητική και παθητική σύνταξη , δήλωση και συνυποδήλωση, σχολιασμός σημείων στίξης. 1ο εγχειρίδιο Θεωρίας , 1ο εγχειρίδιο Εκθέσεων.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» (παράγραφοι 1- 3 / σχόλια και ασκήσεις σχολικού βιβλίου και φροντιστηριακού εγχειριδίου). Ενότητες Γ΄, Ε΄ και  ΣΤ ΄ από την εισαγωγή).      

Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα:  Προτεραιότητα πράξεων, δυνάμεις, ταυτότητες, παραγοντοποίηση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Προτεραιότητα πράξεων και δυνάμεις.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Προτεραιότητα πράξεων και δυνάμεις.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 75- 79

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο   5, σελ. 102 - 104

Αρχαία Ελληνικά: Εισαγωγή (Φιλοσοφικός Λόγος - σελ. 29 – 34 / 35 – 36 / 49 - 51)

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Μηχανική στερεού σώματος.

Χημεία: Θερμοχημεία.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 -  Η Ζήτηση.

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όριο συνάρτησης με  x   να τείνει σε πραγματικό αριθμό.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Επανάληψη στις κλίσεις των ουσιαστικών, το λύω / λύομαι και τον αόριστο β΄. (Γραμματική : σελ. 45 – 48/ 52 – 54 / 61 – 64 / 66 – 70/ 74 – 78 / 82 – 84 / 164 – 173/ 194 – 195).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο -  1 σελ. 11 – 18 (σχολικό βιβλίο)

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 1  - σελ. 9 – 18 (σχολικό βιβλίο)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Κεφάλαιο 2 - Διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 70- 75.

Κοινωνιολογία: σελ. 67-68  και 91-93.

                                      

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Κρούσεις και Απλή Αρμονική Ταλάντωση.

Χημεία: Οξειδοαναγωγή.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 1ο (Βασικές οικονομικές έννοιες).

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών