Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ : 12.00 - 15.00

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά: Διδαγμένο κείμενο: Όλες οι εισαγωγές . Θεματικές Ενότητες Α και Β.

Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά : Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, Σχόλια, Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη, Φροντιστηριακά εγχειρίδια κεφαλαίων 1 και 4.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Ξενοφώντος «Ελληνικά» , 2,2,1-2 (Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, γραμματική, ομόρριζα), Εισαγωγή: Το έργο του Ξενοφώντα , σελ. 30.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική όλων των χρόνων Μέσης Φωνής. Α΄, Β΄, Γ΄ Κλίση ουσιαστικών.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: . Α΄, Β΄, Γ΄ Κλίση ουσιαστικών, Οριστική, Απαρέμφατα , Μετοχές όλων των χρόνων στην Ενεργητική Φωνή, Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα μέσης φωνής, το ρήμα εἰμί στην οριστική του Ενεστώτα και του Παρατατικού, η αντωνυμία οὗτος, η προσωπική αντωνυμία.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενότητα 2 (Κείμενο, ερμηνευτικές ερωτήσεις, είδη φωνηέντων και συμφώνων, διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες).

Ενότητα 3 (Κανόνες τονισμού, διάκριση λέξεων σε απλές και σύνθετες).

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, τρόποι και μέσα πειθούς, αξιολόγηση επιχειρημάτων, αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας, συνώνυμα, σχολιασμός σημείων στίξης.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ 

Ιστορία: σελ. 11 -25

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Στοιχειομετρία

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεφάλαιο 1.1. Ευθύγραμμη κίνηση

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Αλκάλια

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: παράγραφοι 1.1./ 1.2./ 2.1/ 2.2 μέχρι και 2.2.1

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 1, διάκριση προτάσεων με βάση τη σημασία τους και τα συστατικά τους, τροπή απλών προτάσεων σε επαυξημένες , λεξιλόγιο.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ.99 - 104

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.: Κεφάλαιο 2

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Κεφάλαιο   2

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο 1, σελ.13-17

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Ομαλή κυκλική κίνηση και διατήρηση της ορμής.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Δομή παραγράφου, κατανόηση και παραγωγή κειμένου, λειτουργία σημείων στίξης.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη.               

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 1η (Μορφές υποκειμένου, αχώριστα μόρια, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου ).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Πρώτοι - σύνθετοι αριθμοί, κριτήρια διαιρετότητας, ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, Ε.Κ.Π.  , Μ.Κ.Δ.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Τελευταία νέα

Προγράμματα σπουδών