Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας

Κατ αρχήν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Προαγωγή/Απόλυση  και απόρριψη μαθητών

Για την προαγωγή / απόλυση  των μαθητών στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γενικό Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Τα μαθήματα

Α΄ Λυκείου

Τα μαθήματα της Α ́ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Α ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α)Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

 1.     Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία),
 2.     Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία),
 3.     Ιστορία,
 4.     Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία),
 5.     Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.
αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου.

 

Β ΄ Λυκείου

Τα μαθήματα της Β ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2)ομάδες:

α)Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:

Γενικής Παιδείας:

 1.     Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),
 2.     Ιστορία,
 3.     Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία),
 4.     Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
 5.     Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών),
 6.     και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β)Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

 

Γ  Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α)Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:
Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση),  Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β)Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

 

 

       Ο μαθητής γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

i)                  όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον   δέκα (10)  ή

 

ii)               όταν έχει  γενικό μέσο όρο βαθμών  ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

 

ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

     

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ,Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

 

2. Στα ΥΠΟΛΟΙΠΑ μαθήματα βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη στη θεωρία.

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Χημεία: Κεφάλαια 2 & 3

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Χημεία:  Κεφ.4 (στοιχειομετρία), Κεφ. 4.1 (Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς).

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:  Αόριστος Β΄, Παθητικός Μέλλοντας Α΄ και Β΄,  Παθητικός Αόριστος Α΄και Β΄.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Αρχαία Ελληνικά :  Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή, Απρόσωπη Σύνταξη.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

Νεοελληνική Γλώσσα:  Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών