Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Όλη η εξεταστέα ύλη.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η εξεταστέα ύλη.

Ιστορία: σελ. 206 - 220

Λατινικά : Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 31 - 38

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 σελίδα 28 έως και σελίδα 36 καθώς και το αντίστοιχο κεφάλαιο 2 από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο (έως παράγραφο «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ»)

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Αποδείξεις θεωρημάτων I  και II και πορίσματος, σελ. 114 και 115.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Άνθρακας , σελ. 64 - 67.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Δομή του ατόμου , σελ. 62 - 64.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Ενότητα 4η (Διάκριση πρότασης σε ΟΦ  και ΡΦ [απλή / διευρυμένη μορφή], επιθετικός προσδιορισμός, κλίση επιθέτων, διάκριση ουσιαστικών σε ισοσύλλαβα/ ανισοσύλλαβα και σε δικατάληκτα/ τρικατάληκτα).

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών