Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Γνωστό: Πολιτικά/ Άγνωστο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ ΘΕΤΙΚΕΣ    ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Διαφορικός λογισμός- Θεωρία.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού:  Άγνωστο: Όλη η εξεταστέα ύλη./ Αρχικοί χρόνοι : 61-70.

 

Β΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/ ΘΕΤΙΚΕΣ    ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Ευθεία.

            

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Γεωμετρία:  Θεωρία με τις αποδείξεις για τη διάμεσο του ορθογωνίου τριγώνου.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Χημεία:  Λόγος μαζών και όγκων στα στοιχεία του νερού.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ:  Κεφάλαια 3,4,5.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Ομοιότητα , πολυώνυμα, εξισώσεις, δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Μαθηματικά:  Πυθαγόρειο θεώρημα, τετραγωνική ρίζα, στοιχεία κύκλου, εξισώσεις, συναρτήσεις.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

Νεοελληνική Γλώσσα / Έκθεση: Κεφ. 1 (Είδη προτάσεων), Κεφ.2 (Δομή παραγράφου), Κεφ. 4 (Ο.Φ. / Ρ.Φ. , Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Επιθετικός Προσδιορισμός, Γενική Προσδιοριστική), Κεφ. 5 (Φωνή, Διάθεση, Συζυγία), Κεφ. 6 (Παραγωγα ουσιαστικά , επιθήματα).

 

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινιικά:  Κείμενα 7,14,31,38.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνέχεια και θεωρήματα συνέχειας.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνέχεια και θεωρήματα συνέχειας.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Αρχαία Προσανατολισμού:  Ρήματα 31-45.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών