Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητες  16 - 29 (Θεωρία:  1 - 29)

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:  Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητες  1 - 5   και  εισαγωγή.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Ορισμός αλγόριθμου και τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί, περιγραφή και αναπαράσταση αλγόριθμου, σύμβολα διαγράμματος ροής, λογικές πράξεις, στοιχεία ψευδογλώσσας (σταθερές , μεταβλητές , τελεστές , εκφράσεις , ανάθεση, πράξεις , σύμβολα).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική  Προσανατολισμού: Οριζόντια βολή, κυκλική κίνηση, ορμή και κρούσεις.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Περιεκτικότητες , δομή ατόμου, χημικοί δεσμοί (Φροντιστηριακό εγχειρίδιο:  σελ. 1 - 28)

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, Διάκριση προτάσεων σε κύριες και δευτερεύουσες , τρόπος σύνδεσης προτάσεων, έκθεση.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, δομή και τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, υποκείμενο και μορφές υποκειμένου, αχώριστα μόρια , έκθεση.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Φυσικοί αριθμοί, πρώτοι - σύνθετοι, πράξεις , δυνάμεις, Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα, ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων , Ε.Κ.Π. , Μ.Κ.Δ.   (σελ 11 - 31 σχολικού βιβλίου).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 129 - 131

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 3 (σελ. 53 - 57)

Μαθ.Προσ.: Αρχικές ασκήσεις στη συνέχεια συναρτήσεων.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Κεφ. 1 (α΄τεύχος)  Διαμοριακές δυνάμεις , ωσμωτική πίεση.

Μαθ.Προσ. : Αρχικές ασκήσεις στη συνέχεια συναρτήσεων.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, σχόλιο ως προς τη νοηματική σύνδεση παραγράφων,  ερμηνεία σχολίων.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, τρόπος σύνδεσης παραγράφων, ενεργητική  - παθητική σύνταξη.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ταυτότητες  σελ. 42 - 50.

 

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Εξισώσεις , σελ. 15 - 21  , Εμβαδά επίπεδων σχημάτων σελ. 119 - 126.

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Β΄ Κλίση ουσιαστικών.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών