Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 104 - 110

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 13 - 18.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη στη θεωρία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Σχολικό βιβλίο: Κεφ.1 , κεφ. 2 μέχρι την παράγραφο 5 σελ. 33.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Αρχικές έννοιες.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 13-18.

Λατινικά: Κεφ. 1 (Μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογία , α΄ και β΄ κλίση ουσιαστικών, ρήματα Α΄ συζυγίας και το sum σε όλους τους χρόνους της οριστικής , αρχικοί χρόνοι).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, κατανόηση κειμένου, πλαγιότιτλοι, συνώνυμα.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κεφάλαιο 1 (Ασύνδετο, Παράταξη, Υπόταξη).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Υποκείμενο ρήματος (εντοπισμός και μορφές).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά : Επιμεριστική ιδιότητα, προτεραιότητα πράξεων, δυνάμεις, άρτιοι και περιττοί αριθμοί.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 99 – 104.

Αρχαία Προσανατολισμού: Εισαγωγή σελ. 35 – 36 και 49 - 51 (κλειστού τύπου).

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 7-12.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη στη θεωρία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Γενική επανάληψη στη θεωρία.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Επίλυση συστημάτων σελ. 9 – 18.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Γραμματική: Αρχικοί χρόνοι 7-12.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Εισαγωγή σελ. 18 - 28 (ερωτήσεις κλειστού τύπου) , Θουκυδίδης Βιβλίο 3, παράγραφος 70 από μετάφραση (Οι αντίστοιχες ασκήσεις και τα σχόλια του σχολικού βιβλίου και του φροντιστηριακού εγχειριδίου).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρικό φορτίο, σελ. 11 – 22.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Πυκνότητα σελ. 16 – 17.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Έκθεση: Φροντιστηριακό εγχειρίδιο θεωρίας έκθεσης, φροντιστηριακό εγχειρίδιο εκθέσεων Α΄ κεφαλαίου, σχολικό βιβλίο σελ. 7-74.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά: Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου, παρ. 1-3 (σχόλια, μετάφραση), όλη η διδακτέα ύλη στην εισαγωγή. Αδίδακτο κείμενο: όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Διανύσματα μέχρι και συντεταγμένες διανύσματος με γνωστά άκρα, σελ. 11 – 33.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα:   Προτεραιότητα πράξεων, Δυνάμεις, Ταυτότητες, Παραγοντοποίηση, σελ. 44-50.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Από τα βιβλία της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου: Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική όλων των χρόνων της   Μέσης φωνής (Φωνηεντόληκτων και Αφωνόληκτων ρημάτων) , α΄, β΄ και γ΄κλίση ουσιαστικών.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου: Οριστική, Απαρέμφατα, Μετοχές όλων των χρόνων Ενεργητικής φωνής (Φωνηεντόληκτων και Αφωνόληκτων ρημάτων) , α΄, β΄ και γ΄κλίση ουσιαστικών, η προσωπική αντωνυμία, η αντωνυμία oὗτος , το ρήμα εἰμί σε ενεστώτα και παρατατικό.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών