Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Κεφάλαιο 1 σελ. 11 - 54.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β'  τεύχος, κεφάλαια   8  και  9.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Κατανόηση κειμένου, φωνή, συζυγία, τάξη  ρήματος , εντοπισμός και αναγνώριση του α΄ συνθετικού, μονόπτωτα/ δίπτωτα ρήματα, έκθεση.

 

 Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 7η (ερωτήσεις κατανόησης κειμένου,  ομόρριζα με το "ζυγός", παράγωγα  ουσιαστικά  που φανερώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, το αποτέλεσμα ενέργειας, τόπο, όργανο),  το ρήμα εἰμί σε ενεστώτα και παρατατικό , ενεστώτας, παρατατικός, μέλλοντας αόριστος των βαρύτονων ρημάτων, α΄και β΄ κλίση ουσιαστικών.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 245 - 254.

Αρχαία  Ελληνικά:  Ηθικά Νικομάχεια.

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β'  τεύχος, κεφάλαιο 7.

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Γεωμετρία:    Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:    Ιδιότητες και χρήση των μετάλλων.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία:     Χημικές εξισώσεις, δομή του ατόμου. 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Επιθετικός προσδιορισμός, Γενική προσδιοριστική. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Υπολογιστές:   Από την αρχή μέχρι και "επαναληπτικές δομές" . 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άλγεβρα:    Συναρτήσεις.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Περίληψη, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (αναγνώριση και συντακτικός ρόλος), αντικατάσταση του "που" με αναφορική αντωνυμία, συνώνυμα, αντώνυμα, έκθεση.

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Κατανόηση κειμένου, φωνή, συζυγία, τάξη  ρήματος , εντοπισμός και αναγνώριση του α΄ συνθετικού, μονόπτωτα/ δίπτωτα ρήματα, έκθεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 7η (ερωτήσεις κατανόησης κειμένου,  ομόρριζα με το "ζυγός", παράγωγα  ουσιαστικά  που φανερώνουν το πρόσωπο που ενεργεί, το αποτέλεσμα ενέργειας, τόπο, όργανο),  το ρήμα εἰμί σε ενεστώτα και παρατατικό , ενεστώτας, παρατατικός, μέλλοντας αόριστος των βαρύτονων ρημάτων, α΄και β΄ κλίση ουσιαστικών.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών