Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητες 43 – 46.

Ιστορία: σελ. 116 – 123 και 129 – 136.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Εκθετικές μορφές (σελ. 160 – 171)

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Κεκλιμένο επίπεδο και ενέργειες.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Αόριστος β΄.

Φυσική: Ταλαντώσεις , απλό εκκρεμές.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Πίεση (σελ. 65 – 85)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Θετικοί – Αρνητικοί αριθμοί (σελ. 114 – 134).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Συναρτήσεις , σελ. 145 – 165.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Περίληψη, αντικατάσταση του «που» με αναφορική αντωνυμία, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (είδος, συντακτική λειτουργία), συνώνυμα, αντώνυμα, έκθεση.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, φωνή, συζυγία , τάξη ρημάτων, είδη α΄ συνθετικού, μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα, έκθεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 7 (ερωτήσεις κατανόησης), λεξιλογικός πίνακας «ζεύγνυμι», παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο που ενεργεί, αποτέλεσμα ενέργειας, όργανο, τόπο. Το ρήμα εἰμί στην οριστική του Ενεστώτα και του Παρατατικού, α΄ και β΄ κλίση ουσιαστικών, όλοι οι χρόνοι των βαρύτονων ρημάτων στην Οριστική της Ενεργητικής φωνής.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία: Θεματική ενότητα 4 και εισαγωγή.

Λατινικά: Κείμενα 36 και 39 - 42. Θεωρία 1-50.

Ιστορία: σελ. 31 – 38 και 42 – 54.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Υπέρ Μαντιθέου (παράγραφοι 18 – 19).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Κύκλος – θεωρία και ασκήσεις (σελ. 81 – 89).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Ονοματολογία, χημικές αντιδράσεις, στοιχειομετρία.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενότητα 6 (Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικές ερωτήσεις).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Υποτακτική όλων των χρόνων ενεργητικής φωνής των βαρύτονων ρημάτων .

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών