Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Κοινωνιολογία:  σελ. 58 - 60

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική Προσανατολισμού: Απλή αρμονική ταλάντωση και κρούσεις.

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Δυναμική στο επίπεδο.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: (Ενότητες 2 , 3, 4) - Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (εντοπισμός, συντακτική λειτουργία), Αναφορικές προτάσεις, Περίληψη, Συνώνυμα, Αντώνυμα, Έκθεση

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Φωνή, Συζυγία , Τάξη ρημάτων, εντοπισμός και αναγνώριση του α΄ συνθετικού, Μονόπτωτα και Δίπτωτα Ρήματα, Έκθεση , ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Ενότητες 2,3,4 (Δομή παραγράφου, Ονοματικό Σύνολο Υποκείμενο, Ονοματικό Σύνολο Αντικείμενο, Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, Χωρισμός σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, Έκθεση, Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Ασκήσεις στη  διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Ασκήσεις στη διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: σελ. 207 - 209

Ιστορία: σελ. 209 - 213

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: σελ. 205 – 207

Ιστορία: σελ. 206 - 209

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ         

Νεοελληνική γλώσσα:   Περίληψη, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, κατανόηση κειμένου, ανάπτυξη φράσης σε παράγραφο, λεξιλόγιο.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ρίζα εξίσωσης, τετραγωνική ρίζα, πυθαγόρειο θεώρημα, τριγωνομετρία.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Κεφάλαιο 4 (Ονοματικό Σύνολο Υποκείμενο, Ονοματικό Σύνολο Αντικείμενο, Κλίση ουσιαστικών και Επιθέτων, Προθήματα, Επιθήματα).

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών