Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 206 - 220.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Α'  τεύχος, κεφάλαια 2 και 3. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 156 -  169.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

ΑΟΘ:  Άσκηση σε όλη την εξεταστέα ύλη. 

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

Χημεία:  Κεφάλαιο 6 : Κβαντικά τροχιακά και περιοδικός πίνακας. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Α'  τεύχος, κεφάλαια 1 και 2. 

Χημεία:  Κεφάλαιο 6 : Κβαντικά τροχιακά και περιοδικός πίνακας. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Κύκλος. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Φυσική:   Διατήρηση μηχανικής ενέργειας.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:    Ταλαντώσεις, απλό εκκρεμές.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:   Υδροστατική πίεση, ατμοσφαιρική πίεση, αρχή του Πασκάλ. 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ομόσημοι - Ετερόσημοι αριθμοί . 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 137 , 144 - 156.

Λατινικά:  Ενότητες 16 - 38. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη. 

Υπολογιστές:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού:  Όλη η εξεταστέα ύλη. 

Φυσική:  Ηλεκτρομαγνητισμός. 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιολογία: Β΄ τεύχος, κεφάλαιο  6, σελ. 100 - 105. 

Φυσική:  Ηλεκτρομαγνητισμός. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Μαθηματικά  Προσανατολισμού:  Επιθετική - Λογαριθμική εξίσωση. 

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Χημεία:   Κεφάλαιο 4   "Στοιχειομετρία".

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά:    Κεφάλαιο 8 (Μετάφραση, σύνταξη, ομόρριζα, ερμηνευτικά).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία  Ελληνικά:   Υποτακτική Ενεργητικής φωνής. 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ομόσημοι - Ετερόσημοι αριθμοί . 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών