Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 116 -120

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη. (Κατανόηση κειμένου, λειτουργία σημείων στίξης, λεξιλόγιο).

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού:  Όρια συνάρτησης στο άπειρο

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη. (Κατανόηση κειμένου, λειτουργία σημείων στίξης, λεξιλόγιο).

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού:Όρια συνάρτησης στο άπειρο

Νεοελληνική Γλώσσα:  Όλη η διδαχθείσα ύλη. (Κατανόηση κειμένου, λειτουργία σημείων στίξης, λεξιλόγιο).

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη. (Κατανόηση κειμένου , περίληψη, σχολιασμός σημείου στίξης, σχολιασμός τίτλου)

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Χημεία: Ονομασία χημικών στοιχείων, περιεκτικότητες, ηλεκτρονιακή δομή (στιβάδες).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Μονώνυμα, Πολυώνυμα (σελ. 25 - 41)

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Δυνάμεις (σελ. 137 - 142   από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου).

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γεωμετρία: σελ. 148 - 162

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 104 - 110

Λατινικά: Ενότητες 20 - 24

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές:  Δύο ασκήσεις στη δομή επιλογής  "ΑΝ".

Μαθ. Προσανατολισμού: Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού:Όρια συνάρτησης στο άπειρο. 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 11  -  16

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Παράγραφοι , 2, 3, 4  και 7   έως  "...  κάθε κοινωνία" (σχολικό βιβλίο)  και  σελ. 5 - 9 (φροντιστηριακό εγχειρίδιο).

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Χημεία: Ευθείες και διακλαδισμένες ανθρακικές αλυσίδες.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική: Ευθύγραμμες κινήσεις Ε.Ο.Κ.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Οξέα, βάσεις, PH (σελ. 12 - 23)

.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Καταστάσεις των υλικών (σελ. 15 - 19)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Τα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά τους και τη σημασία τους, τροπή απλής πρότασης σε επαυξημένη και το αντίστροφο, λεξιλόγιο της 1ης ενότητας.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία: Διδαγμένο κείμενο: Α΄και Β΄ Θεματική Ενότητα  & Εισαγωγή (Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πλάτωνας, Πρωταγόρας).           

               Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού: Αρχικές έννοιες μέχρι και όριο συνάρτησης με x0 πραγματικός, ιδιότητες των ορίων , σελ. 11- 58.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού: Αρχικές έννοιες μέχρι και όριο συνάρτησης με x0 πραγματικός, ιδιότητες των ορίων , σελ. 11- 58.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Κεφάλαιο 2 (Μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογικά) α΄ και β΄ κλίση ουσαστικών , Α΄ συζυγία ρημάτων, χρήση λατινικής φράσης σε νεοελληνικό λόγο.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άλγεβρα: Ιδιότητες των  συναρτήσεων, σελ. 30 - 46.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άλγεβρα: Ιδιότητες των  συναρτήσεων, σελ. 30 - 46.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία:  Θουκυδίδου ιστορία , παράγραφοι 70 - 72 (Μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, ετυμολογικές ασκήσεις,γενική  επανάληψη στη γραμματική  από την α΄ μέχρι τη γ΄ γυμνασίου), εισαγωγή στον Θουκυδίδη.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:   Φορτίο και ηλεκτρική δύναμη Coulomb  , σελ. 11-20 και 22-24.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:  Κίνηση - Ταχύτητα  σελ. 23 - 35

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  Κείμενο 2 (ερμηνευτικές ερωτήσεις), διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες, απλές και σύνθετες λέξεις, τονισμός, τα είδη των φωνηέντων και των συμφώνων.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών