Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ:  Κεφάλαια 3,4,5.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                 

Έκθεση:  Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά:  Ομοιότητα , πολυώνυμα, εξισώσεις, δευτεροβάθμιες εξισώσεις.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ              

Μαθηματικά:  Πυθαγόρειο θεώρημα, τετραγωνική ρίζα, στοιχεία κύκλου, εξισώσεις, συναρτήσεις.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ         

Νεοελληνική Γλώσσα / Έκθεση: Κεφ. 1 (Είδη προτάσεων), Κεφ.2 (Δομή παραγράφου), Κεφ. 4 (Ο.Φ. / Ρ.Φ. , Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Επιθετικός Προσδιορισμός, Γενική Προσδιοριστική), Κεφ. 5 (Φωνή, Διάθεση, Συζυγία), Κεφ. 6 (Παραγωγα ουσιαστικά , επιθήματα).

 

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινιικά:  Κείμενα 7,14,31,38.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνέχεια και θεωρήματα συνέχειας.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Συνέχεια και θεωρήματα συνέχειας.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Αρχαία Προσανατολισμού:  Ρήματα 31-45.

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η εξεταστέα ύλη.

                                                                                 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Ιστορία: Ενότητες 7 – 11.

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Κεφάλαια   2.3,   2.5,    2.6 ,   3.1,    3.2

               

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Χημεία: Κεφάλαιο 3.5   «Χημικές Αντιδράσεις».

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 7 (ερωτήσεις κατανόησης, ομόρριζα του «ζυγός»,

παράγωγα ουσιαστικά που φανερώνουν πρόσωπο, αποτέλεσμα , ενέργεια, τόπο , όργανο,

α΄και β΄κλίση ουσιαστικών ,

Ενεστώτας , Παρατατικός, Μέλλοντας , Αόριστος των βαρύτονων ρημάτων,

το ρήμα εἰμί σε Ενεστώτα και Παρατατικό.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών