Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογία: Κεφάλαια 1,2,3,5,6,7,9

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ              

Ιστορία:  σελ. 29 - 41

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Χημεία: Κεφάλαια 1 και 2.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία: Ξενοφώντος «Ελληνικά» : Βιβλίο 2, κεφάλαιο 3 , παράγραφοι 50-53 και 15-16 (μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια, σύνταξη, ετυμολογικά). Εισαγωγή «Ξενοφώντας» . Επανάληψη στη Γραμματική.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική: Πίεση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ενότητα 6 (ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλόγιο «πίνω» , παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν πρόσωπο, ενέργεια , αποτέλεσμα). A΄ και B΄ κλίση ουσιαστικών, ενεστώτας και μέλλοντας βαρύτονων ρημάτων , το ρήμα εἰμί .

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία : σελ. 166 – 169.

Κοινωνιολογία: σελ. 201 – 205

Αρχαία: Ενότητες 12 – 15 και εισαγωγή «Αριστοτέλης» και «Ηθικά».

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθ. Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Όλη η διδαχθείσα ύλη.

                                                                            

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: Λυσίας «Υπέρ Μαντιθέου» παράγραφοι 6 – 8 (μετάφραση, ερμηνευτικά, ετυμολογικά). Εισαγωγή Ε.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Ευθεία.

                             

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γεωμετρία: Ευθείες παράλληλες που τέμνονται από άλλη ευθεία.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Άνθρακας (σελ. 65 και 66).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Διάσπαση του νερού σελ. 48 και 49.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία:  σελ. 161 - 166

Κοινωνιολογία: σελ. 198 - 201

Συντακτικό: Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί, Δοτική προσωπική (σελ. 151 – 156)

 

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ   ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Συντακτικό: Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί, Δοτική προσωπική (σελ. 151 – 156)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Α΄ και Β΄ κλίση ουσιαστικών.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών