Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ιστορία: σελ. 42 - 54

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΟΘ:  Κεφάλαιο 1 (σελ. 9 - 26  σχολικό βιβλίο) , όλες οι λυμένες ασκήσεις  και το αντίστοιχο φροντιστηριακό υλικό , κεφάλαιο 2 (σελ. 28 - 33 σχολικό βιβλίο)  και σελ. 29 - 31 από το φροντιστηριακό εγχειρίδιο.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία:   Ξενοφώντος «Ελληνικά» 2.2. 16 -23  και 2.3 13 – 14 (Μετάφραση, σύνταξη, ερμηνευτικά σχόλια, ετυμολογικές ασκήσεις, εισαγωγή, κλίση ουσιαστικών / αντωνυμιών/παρακείμενος ενεργητικής και μέσης φωνής).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων, ηλεκτροχημική σειρά, κράματα. (σελ. 56 - 60)

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Διάσπαση νερού , χημικές ενώσεις, χημικά στοιχεία, χημικές αντιδράσεις, άτομα, μόρια, υποατομικά σωματίδια και ιόντα. (σελ. 48 - 71)

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, δομή παραγράφου, κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, εντοπισμός υποκειμένου και αντικειμένου, διάκριση σύνθετων λέξεων στα συνθετικά τους, έκθεση.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Κείμενα 35 - 38. Θεωρία 1-50.

Ιστορία: σελ. 11 - 31

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Λατινικά: Ενότητα 9. (Θεωρία γραμματικής και συντακτικού 1- 13), εισαγωγή, χρήση λατινικών φράσεων.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ

Υπολογιστές: Επαναληπτικές διαδικασίες.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Δευτεροβάθμιες εξισώσεις - ανισώσεις, φυλλάδιο τράπεζας θεμάτων σελ. 10 - 17 και 21 - 28.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Αναφορικές προτάσεις (Διάκριση σε ονοματικές και επιρρηματικές/ Διάκριση σε επιθετικές και ελεύθερες / Συντακτικός ρόλος αναφορικών προτάσεων.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα:   Οι διαθέσεις των ρημάτων, μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα, άμεσο και έμμεσο αντικείμενο, τροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Ασκήσεις με κλάσματα σελ. 34 – 43.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών