ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019: ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται     οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και     υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1 α. Φεντερασιόν: «Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων … στη χώρα» (σελ. 46)

       β. Ορεινοί: «Οι Ορεινοί … πλοιοκτητών» (σελ. 77)

         «Υποχρεωτική η αναφορά στην Εθνοσυνέλευση 1862 - 1864∙ αφαίρεση μίας μονάδας στη μη αναφορά.»

       γ. ΕΑΠ: «Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ … στέγαση» (σελ. 153) και «Η ΕΑΠ λειτούργησε … στους πρόσφυγες» (σελ. 156).

[ 3*5 μον. = 15 μονάδες]

Α2   α: Σ (σελ.42)

         β: Λ (σελ. 52)

         γ: Σ (σελ. 74)

         δ. Οποιαδήποτε απάντηση γίνεται δεκτή

       ε. Λ (σελ. 213)                                                                                     [ 5* 2 μον. = 10 μονάδες]

 

Β1. α. Σελ. 96 – 97: « Ο Βενιζέλος … σύνταγμα» (φυγή Βενιζέλου/ δημοψήφισμα / μη αλλαγή πολιτικής / κατάρρευση μετώπου/ αναθεωρητική – συντακτική Βουλή) [ 5*2 μον. = 10 μονάδες].

         β. Σελ. 50: «Το Νοέμβριο του 1920 … αντίκρυσμα» (μονάδες 3) και

               Σελ. 144: « Αυτό έδωσε … απέναντι στην Ελλάδα» (μονάδες 2).

                                                                                                                                       [10 μονάδες]     

Β2. Σελ 169: «Οι πρόσφυγες … ελληνικής ταυτότητας»

     «Οι πρόσφυγες … πατρίδα» (1 μονάδα) / «Η μουσική … ρεμπέτικα» (2 μονάδες) / «Πρόσφυγες … 1940» (1 μονάδα) / «Οι πρόσφυγες … πνευματικό χώρο» (1 μονάδα) / «Οι λογοτέχνες … εξέλιξή της» (4 μονάδες) / «Γενικότερα …. ταυτότητας» ( 1 μονάδα).

                                                                                                                                       [10 μονάδες]

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ1. Σελ. 208 – 209: «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα … κλίμα διχασμού»: συντηρητικό σύνταγμα/ υπερεξουσίες / συμπεριφορά δεσποτική / ασάφεια/ παραγκωνισμός/ διαχείριση εθνικού ζητήματος/ παραστάσεις – υπομνήματα / σταδιακή λύση/ απομάκρυνση ξένων στρατευμάτων / προσωπική αντιπαράθεση / προσωπική διαχείριση / φράση Βενιζέλου / δημοσίευση συκοφαντικών κειμένων.

           Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 13 μονάδες.

     Κείμενο Α: Κυριαρχία 4 Μεγάλων Δυνάμεων / θέσπιση συντάγματος / πραγματική αυτονομία (3 μονάδες)

   Κείμενο Β: Αντιπάθεια για το συνταγματικό πολίτευμα / άχρηστες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις/ αυστηρή πειθαρχία (3 μονάδες)

   Κείμενο Γ: Ανησυχία για την τύχη της Κρήτης / άγνοια για τις διαπραγματεύσεις και τα διαβήματα / όξυνση του κλίματος δυσπιστίας και καχυποψίας ( 3 μονάδες)

                     ΣΥΝΟΛΟ στοιχείων παραθεμάτων 9 μον. + Σύνθεση 3 μον. = 12 μονάδες

Δ1. α. σελ. 31: «Το 1830 … κατάσταση»

                              «Κάτω απ’ αυτές … έργο»

                              «Οι προθέσεις … πόρων»

                              «Εξάλλου … συγκρότησης»

                              «Στις χερσαίες … κερδοφόρες»

                              «Το κράτος … δυνάμεις»

                              «Η δραστηριότητα … δρόμων»

Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 7 μονάδες.

Πίνακας: Αξιοποίηση στοιχείων μέχρι και το 1872 → 1 μονάδα

Κείμενο Γ: «Ως τον προχωρημένο … διείσδυσης»: 1 μονάδα

                   ΚΑΙ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. (Σύνολο 10 μονάδες)

β. σελ. 32: «Η πύκνωση … του 20ού»

                   «Η οικονομική … δικτύου»

Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.

   σελ. 80: «Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας».

                   «Ανάπτυξη της … της οικονομίας».

                   «Βελτίωση της … χώρας».

   Η παραπάνω ιστορική αφήγηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Πίνακας: Αξιοποίηση στοιχείων από 1882 ως 1912   →   2 μονάδες.

Κείμενο Β: «Μεγάλη προτεραιότητα … συγκοινωνίες»:

                   «Το κόστος … περιοχή»

                   «Η ανάπτυξη … δυνάμεων»

Κείμενο Γ: « … προς το τέλος … οδοποιίας»

                   «Οι δεκαετίες … συγκοινωνιών»

Τα παραπάνω στοιχεία βαθμολογούνται με 5 μονάδες.

       ΚΑΙ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ    (Σύνολο 13 μονάδες)

γ. σελ. 32: «Στους ανασταλτικούς παράγοντες … χώρας»

Το παραπάνω στοιχείο βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Για τα Εσπερινά η απάντηση είναι:

Σελ. 49: «Το κόστος των Βαλκανικών Πολέμων … ο Α΄παγκόσμιος πόλεμος»: δεν κλόνισε/ ενσωμάτωσε / εδάφη – πληθυσμός/ προοπτικές / μειονότητες – Ήπειρος / υπολογίσιμη δύναμη/ ενσωμάτωση

Τα παραπάνω στοιχεία βαθμολογούνται με 14 μονάδες (7 * 2 μονάδες).

Κείμενο Α: «Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι … οικονομικές»: 1 μονάδα

                  «Πατήρ πάντων … πραγματικότητα»         1 μονάδα

                   «Πόλεμοι … τραπεζών»                                 1 μονάδα

Κείμενο Β: «Η Ελλάδα … αδυναμία»                               1 μονάδα

                   «Η απόδοση… δυνάμεως»                           2 μονάδες

                   «Και ακόμη … προσδοκιών»                         2 μονάδες

Τα παραπάνω στοιχεία βαθμολογούνται με 8 μονάδες.

ΣΥΝΘΕΣΗ: 3 μονάδες

Ο μαθητής αξιοποιεί συνδυαστικά και με δημιουργικό τρόπο τα στοιχεία της αφήγησης και τις πληροφορίες των κειμένων που παρατίθενται, για να συνθέσει τις απαντήσεις στα θέματα Γ1 και Δ1. Σε αντίθετη περίπτωση, η βαθμολογία προσαρμόζεται αναλόγως.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών